Maris College

Wij verbinden ons aan jouw toekomst

Ontbijtbijeenkomst ‘Recht&Vrede’ Belgisch Park

In de vroege ochtend verzamelden 26 leerlingen van Maris Belgisch park zich voor het huidige parlementsgebouw. Zij waren uitgekozen om deel te nemen aan het ‘Broodje Recht & Vrede’-programma in Nieuwspoort. Bij deze ontbijtbijeenkomst kregen zij van verschillende gastsprekers de betekenis van democratische waarden mee. Initiatiefnemer, media-commentator en historicus Willem Post vertelde dat het Westen verkeert in een ‘democratische recessie’ en dat autocratische landen zelfs een opmars maken. Ook Nederland, dat altijd in de democratische top meedraait, kent een lichte daling op de democratische wereldranking. Hoog tijd dus om leerlingen, de toekomst!, de bijzonderheid en niet-vanzelfsprekendheid van de democratie bij te brengen. 

Een goed ontbijt verzorgd door de tweede kamer
Na een goed en stevig ontbijt, verzorgd door de catering van de Tweede Kamer, begonnen de vertellingen. Willem Post ging voor in zijn sprekersgedeelte over de bijzondere plek die Den Haag is en de Nederlandse traditie van recht en vrede. Die voerde terug op oude ideeën tot ver in de zeventiende eeuw, met grote namen als Erasmus en Hugo de Groot. Later in de negentiende en begin twintigste eeuw, met Nederlands neutraliteitspolitiek, wordt dan ook het Vredespaleis in Den Haag gebouwd.

Vertellingen
Na het verhaal van Post, luisterden de leerlingen naar Eric Janssen, directeur van Nieuwspoort. Eric Janssen ging in op de waarde van het vrije woord en dat Nieuwspoort als onafhankelijk perscentrum dat graag wil behouden. Vervolgens nam Mariëlle Vavier het over. Als wethouder van o.a. Internationaal, Armoede, Emancipatie, Inburgering en Volksgezondheid sprak zij over de betekenis van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht voor jongeren. Marjolijn Lampe, senior communicatie adviseur van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice &  Peace vertelde hoe zij steun bieden aan mensenrechtenverdedigers, journalisten en kunstenaars die gevaar lopen vanwege hun werk en aan mensen die gevlucht zijn uit bedreigende situaties zoals oorlog of natuurgeweld. De internationale mensenrechtenactivist Mamikon uit Armenië was een levensecht voorbeeld voor de leerlingen. Hij heeft een tijdelijk veilige verblijfplaats gekregen via Shelter City. Tot slot deelden twee leeftijdsgenoten van de leerlingen een gedicht uit waarin zij  uitdroegen hoe het is om te moeten vluchten uit je eigen land en nu in Den Haag te wonen.

 

Afsluiting
Deze bijeenkomst werd afgesloten met een vragenronde. Met een goed gevulde maag, hoofd en hart fietsen de leerlingen terug naar de school. Zij zullen de democratie blijvend ondersteunen. 

Comments are closed.