Welkom op het Maris College

Het Maris College biedt kansrijk voortgezet onderwijs op zes kleinschalige locaties langs de kust van Den Haag. Wij moedigen onze leerlingen aan om het beste uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare opleidingsniveau na te streven. Wij zien het als onze opdracht om hiervoor kansen te creëren en om elk kind in staat te stellen deze onderwijskansen ten volste te benutten.  

Wij verbinden ons aan jouw toekomst’ is onze missie. Het is de belofte aan onze leerlingen dat wij ons hier iedere dag opnieuw voor zullen inzetten.    

Actueel

Belgisch Park

Havo, vwo & technasium

Maris Belgisch Park is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. In ons monumentale schoolgebouw verwelkomen we leerlingen met een havo- of vwo-advies. Zowel in de eerste als in de tweede klas krijgen leerlingen les op havo/vwo niveau. Zo stimuleren we leerlingen om met het hoogst haalbare diploma onze school te verlaten.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op alle mogelijke manieren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Met een schoolband, een debatclub, deelname in de Lego League en het Nationaal Filmfestival voor Scholieren bieden we een gevarieerd aanbod extra activiteiten.


Nieuwe Duinweg 10

2587 AC Den Haag

Tel: 070 322 70 78
E-mail: belgischpark@mariscollege.nl

 

Bohemen

kijk

Kaderberoepsgerichte leerweg & mavo (tl)

Maris Bohemen is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. Ons moderne, kleurrijke schoolgebouw ligt midden tussen de sportvelden in de wijk Waldeck. Leerlingen en docenten zijn trots op ons gebouw met enorme raampartijen, grote praktijklokalen en een gezellige aula.

Op al onze locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo stimuleren we leerlingen om met het hoogst haalbare diploma onze school te verlaten.

Naast het reguliere onderwijsprogramma bieden we verschillende Flexvakken en activiteiten aan en kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen door deel te nemen aan de Theaterklas, Maris Moves, of Atelier Bohemen.


Mgr. Nolenslaan 16

2555 XZ Den Haag

Tel: 070 323 13 34
E-mail: bohemen@mariscollege.nl

 

 

Houtrust

Mavo, mavo/havo & tweetalig mavo

Het Maris Houtrust is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. Midden tussen de sportvelden in de Vogelwijk vind je onze kleine school met veel kleur en een fijne, gezellige sfeer.

Onze deuren staan wagenwijd open voor iedereen met een mavo (tl) of mavo/havo advies. Persoonlijke aandacht voor iedere leerling staat hoog in het vaandel. Wat ons uniek maakt is dat we de enige school in Den Haag zijn met een tweetalig mavo. Tweetalig onderwijs bereidt leerlingen goed voor op onze internationale samenleving waarvoor niet alleen talenkennis, maar ook kennis van Europa en de landen om ons heen belangrijk is. En waar kan dat beter dan middenin Den Haag als internationale stad van vrede en recht?

Maris Houtrust heeft nauwe banden met Maris Belgisch Park. Van onze leerlingen die de mavo volgen op Houtrust is er jaarlijks een groot percentage dat doorstroomt naar havo 4 op Belgisch Park.


Tjalie Robinsonduin 74

2566 HD Den Haag

Tel: 070 711 96 96
E-mail: houtrust@mariscollege.nl

 

Kijkduin

Kader-, basisberoepsgerichte leerweg & mavo (tl)

Maris College Kijkduin is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. Met een prachtig nieuw gebouw, grote praktijklokalen en veel kleur is Maris Kijkduin een lichte school met een veilige sfeer. Leerlingen met een advies vanaf vmbo-basis, tot en met vmbo-tl die recht hebben op leerwegondersteunendonderwijs (lwoo) krijgen hier in kleinere klassen alle nodige begeleiding van toegewijde onderwijs professionals.

Wij bieden een veilige leeromgeving aan leerlingen die net dat beetje extra hulp nodig hebben, zonder al te veel nadruk te leggen op de hindernissen en moeilijkheden uit het verleden. Hier draait alles om het creëren van kansen en mogelijkheden.

Landréstraat 150
2551CA Den Haag

Tel: 070 368 27 43
E-mail: kijkduin@mariscollege.nl

 

Statenkwartier

Basisberoeps, kaderberoeps & gemengde leerweg (gl)

Maris Statenkwartier is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. Wij zijn een moderne vmbo-school waar leerlingen terecht kunnen met het advies basis (bbl), kader (kbl) en gl (gemengde leerweg).  Ook leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) nodig hebben, kunnen bij ons terecht. Wij hebben mogelijkheden om deze leerlingen te ondersteunen, kleinere klassensamenstelling, herhalende instructies, maatwerk om achterstanden te verkleinen en trainingen die zich richten op welzijn. Hier verbinden we leren uit een boek met leren in de praktijk. Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid van de locatie. De docenten kennen elke leerling bij naam en het personeel zorgt samen met de leerlingen en hun ouders voor een fijne en gemoedelijke sfeer. Iedere leerling wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Van theorie tot praktijk, van leren tot creativiteit, bij ons op school willen we dat jij het beste uit jezelf haalt.

Antonie Duyckstraat 126
2582 TR Den Haag

Tel: 070 355 12 77
E-mail: statenkwartier@mariscollege.nl

 

Waldeck

Basis- & kaderberoepsgerichte leerweg

Maris Waldeck is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. We bieden onderwijs op de niveaus van Basisberoepsgerichte Leerweg tot en met Kaderberoepsgerichte Leerweg, zonder en met leerwegondersteuning (LWOO). Voor iedere leerling met LWOO of een zorgbehoefte wordt een ontwikkelings perspectief opgesteld door de Coördinator Passend Onderwijs (CPO).

Op onze school ontdekt iedere leerling zijn of haar talent, niveau en beroepsperspectief. We bieden een vertrouwde, kleinschalige, veilige en kansrijke leeromgeving voor onze leerlingen. Zo dagen we iedereen uit het beste uit zichzelf te halen en we helpen we alle leerlingen een zo hoog mogelijk diploma te halen.

Maris College Waldeck is verdeeld over twee gebouwen: klas 1 en 2(onderbouw) zitten aan de Toscaninistraat en klas 3 en 4 (bovenbouw) aan het Cantateplein.

Toscaninistraat 187
2551 LW Den Haag
(klas 1 en 2; onderbouw)

Cantateplein 27
2553 VD Den Haag
(klas 3 en 4; bovenbouw)

Tel: 070 711 96 94
E-mail: waldeck@mariscollege.nl

 

Waldorf

Basis- & kaderberoepsgerichte stroom

Het Maris Waldorf is gevestigd op Maris Waldeck, een van de zes locaties die het Maris College rijk is. Op het Maris Waldorf bieden we in samenwerking met de Vrije School Den Haag vrijeschoolonderwijs aan voor leerlingen met de adviezen vmbo basis- en kader. Met Maris Waldorf wordt de grote vraag van ouders naar vrijeschoolonderwijs op vmbo basis- en kader niveau in Den Haag beantwoord en hoeven leerlingen niet meer uit te wijken naar andere steden.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op alle mogelijke manieren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Met Maris Waldorf stimuleren we de creatieve ontwikkeling van leerlingen volop.

 

Toscaninistraat 187
2551 LW Den Haag

Tel: 070 711 96 94
E-mail: waldorf@mariscollege.nl

 

Wij werken samen met