Welkom op het Maris College

Het Maris College biedt kansrijk voortgezet onderwijs op zes kleinschalige locaties langs de kust van Den Haag. Wij moedigen onze leerlingen aan om het beste uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare opleidingsniveau na te streven. Wij zien het als onze opdracht om hiervoor kansen te creëren en om elk kind in staat te stellen deze onderwijskansen ten volste te benutten.  

Wij verbinden ons aan jouw toekomst’ is onze missie. Het is de belofte aan onze leerlingen dat wij ons hier iedere dag opnieuw voor zullen inzetten.    

Actueel
Belgisch Park

Nieuwe Duinweg 10
2587 AC Den Haag

Tel: 070 322 70 78
E-mail: belgischpark@mariscollege.nl

Havo, vwo & technasium

Aan de rand van het Westbroekpark staat ons monumentale gebouw met lange oprijlaan. Hier kunnen leerlingen terecht met een havo en vwo advies. Natuurlijk zijn er vakken als Nederlands en geschiedenis, maar ook de projectmatige vakken ‘Onderzoeken & Ontwerpen’ (hét Technasiumvak) en ‘Woord & Beeld’. Hier leren onze leerlingen belangrijke vaardigheden, zoals onderzoeken, samenwerken, analyseren, oplossen en creatief denken. Samen met klasgenoten brengen ze dan een project van een echte opdrachtgever tot een goed einde. Met deze combinatie van reguliere- en projectmatige vakken bereiden wij ze goed voor op het vervolgonderwijs!

Bohemen

Mgr. Nolenslaan 16
2555 XZ Den Haag

Tel: 070 323 13 34
E-mail: bohemen@mariscollege.nl

Kaderberoepsgerichte leerweg & mavo (tl)

Het Maris College Bohemen ligt met haar moderne, kleurrijke gebouw midden tussen de sportvelden. Door de enorme raampartijen, grote praktijklokalen en gezellige aula is het een lichte, ruimtelijke en sfeervolle school.

Deze locatie van het Maris College biedt twee leerwegen: tl (mavo) en kader. Naast vakken als Engels en wiskunde, krijgen onze leerlingen in de onderbouw Flexvakken. Flex biedt, naast talentontwikkeling op het gebied van popmuziek, media, ICT en entertainment, ook een kennismaking met de beroepsrichtingen waarin leerlingen in de bovenbouw praktijkexamen kunnen doen. Flexvakken spelen daarom een belangrijke rol in de keuze van hun uiteindelijke beroepsrichting.

Houtrust

Tjalie Robinsonduin 74
2566 HD Den Haag

Tel: 070 711 96 96
E-mail: houtrust@mariscollege.nl

Mavo, mavo/havo & tweetalig mavo

Midden tussen de sportvelden in de Vogelwijk vind je onze kleine school met veel kleur en een fijne, gezellige sfeer. Onze deuren staan wagenwijd open voor iedereen met een mavo (tl) advies of mavo/havo advies. Persoonlijke aandacht voor iedere leerling staat hoog in het vaandel. Wat ons uniek maakt is dat we de enige school in Den Haag zijn met een tweetalig mavo. Tweetalig onderwijs bereidt leerlingen goed voor op onze internationale samenleving waarvoor niet alleen talenkennis, maar ook kennis van Europa en de landen om ons heen belangrijk is. En waar kan dat beter dan middenin Den Haag als internationale stad van vrede en recht?

Maris Houtrust heeft nauwe banden met Maris Belgisch Park. Van onze leerlingen die de mavo of mavo/havo volgen op Houtrust is er jaarlijks een groot percentage dat doorstroomt naar havo 4 op Belgisch Park. 

Kijkduin

Landréstraat 150
2551CA Den Haag

Tel: 070 368 27 43
E-mail: kijkduin@mariscollege.nl

Kader-, basisberoepsgerichte leerweg & mavo (tl)

Met een prachtig nieuw gebouw, grote praktijklokalen en veel kleur is Maris College Kijkduin een lichte school met een veilige sfeer. Onze locatie neemt binnen het Maris College een unieke positie in. Leerlingen met een advies vanaf vmbo-basis, tot en met vmbo-tl die recht hebben op LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO), krijgen hier in kleinere klassen alle nodige begeleiding van toegewijde onderwijs professionals.

Maris Kijkduin biedt een veilige leeromgeving aan leerlingen die nét dat beetje extra hulp nodig hebben, zonder al teveel nadruk te leggen op de hindernissen en moeilijkheden uit het verleden. Hier draait alles om het creëren van kansen en mogelijkheden Leerlingen die op Maris Kijkduin met LWOO een diploma hebben gehaald, starten met een enorme dosis praktijkervaring, goed voorbereid aan hun vervolgopleiding op het mbo. Maar ook leerlingen die, na het behalen van hun tl-diploma op Maris Kijkduin, naar de havo op Maris Belgisch Park willen, maken met de stevige basis die hier is gelegd, een uitstekende kans op een soepele doorstroom.

Statenkwartier

Antonie Duyckstraat 126
2582 TR Den Haag

Tel: 070 355 12 77
E-mail: statenkwartier@mariscollege.nl

Basisberoeps, kaderberoeps & theoretische leerweg

Op Maris Statenkwartier verbinden we leren uit een boek met leren in de praktijk. In het kleine schoolgebouw in een gemoedelijk zijstraatje van “De Fred” kennen docenten elke leerling bij naam. We zijn trots op ons veilige schoolklimaat en plezierige werk- en leeromgeving. Als je jezelf veilig en prettig voelt, kun je beter leren.

We stimuleren iedere leerling om onderwijs te volgen op het hoogst mogelijke niveau. Daarom is er een brede brugklas, waar iedereen les krijgt op vmbo kader/tl niveau en besteden we extra aandacht aan het vergroten van de taal- en leesvaardigheden tijdens de lessen LAO (Lezen en Algemene Ontwikkeling).

Zowel in de brede brugklas als de reguliere basis/kader brugklassen klassen bieden we vmbo-basis, -kader, basis/kader, kader/TL of Theoretische Leerweg (TL) met of zonder Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Onze locatie is uniek vanwege de keuze aan bijzondere beroepsrichtingen waarbij we met Media, Design & ICT één van de weinige vmbo scholen in Den Haag zijn. Het praktijkvak Wonen & Interieur  combineert ‘harde techniek’ met decoratie, stoffering en ontwerp. En Management & Hospitality vormt een brede basis voor vervolgopleidingen in de zorgsector én de hotel- en horecabranche.

Waldeck

Toscaninistraat 187
2551 LW Den Haag
(klas 1 en 2; onderbouw)

Cantateplein 27
2553 VD Den Haag
(klas 3 en 4; bovenbouw)

Tel: 070 711 96 94
E-mail: waldeck@mariscollege.nl

Basis- & kaderberoepsgerichte leerweg

Op Maris Waldeck ontdekt iedere leerling zijn of haar talent, niveau en beroepsperspectief. We bieden een vertrouwde, kleinschalige, veilige en kansrijke leeromgeving voor onze leerlingen. Zo dagen we iedereen uit het beste uit zichzelf te halen en we streven naar een zo hoog mogelijk diploma voor elke leerling.  Op Waldeck werken we vanuit de grondgedachte dat lesstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij de lessen. Daarom vinden we het belangrijk dat ze leren samenwerken en zelf op zoek gaan naar vragen en antwoorden.

We bieden vmbo-basis, -kader of basis/kader met eventueel LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). 

Waldorf

Toscaninistraat 187
2551 LW Den Haag

Tel: 070 711 96 94
E-mail: waldorf@mariscollege.nl

Basis- & kaderberoepsgerichte stroom

Maris College Waldeck is een samenwerking aangegaan met De Vrije School Den Haag. Hierdoor kunnen we leerlingen met de adviezen vmbo basis- en kader, nu ook vrijeschoolonderwijs bieden. Met de komst van Maris Waldorf wordt de grote vraag van ouders naar vrijeschoolonderwijs op vmbo basis- en kader niveau beantwoord en hoeven leerlingen niet meer uit te wijken naar andere steden. Deze stroom is namelijk toegankelijk voor alle leerlingen uit Den Haag en omstreken met een basis- of kaderadvies.

We gaan in samenwerking met De Vrije School Den Haag het onderwijs vorm geven, waarbij het team bestaat uit een mentor / coördinator van de Vrije School Den Haag en een team docenten van het Maris College.