Onderwijs

Maris Belgisch Park biedt samenhangend en betekenisvol onderwijs voor havo en vwo. Ons innovatieve onderwijs stimuleert en prikkelt de leerlingen. Wij investeren in het leren van competenties en vaardigheden die vandaag en morgen hard nodig zijn: onderzoek, samenwerken, analyseren, oplossend vermogen en creativiteit.

Naast de reguliere vakken leren de leerlingen in twee vakken competenties en vaardigheden die ze nodig hebben in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Deze vakken zijn voor alfa: Cultuur & Communicatie (C&C) en voor bèta het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Beide vakken zijn identiek van opzet: wij werken met externe opdrachtgevers, leerlingen werken in deze vakken in groepsverband, zij leren problemen te analyseren en oplossingen te vinden. Wat zij leren in de reguliere vakken, komt samen in de vakken C&C en O&O.

De leerlingen kunnen daarnaast kiezen voor een ‘Marisstroom’, een les waarin zij intensief bezig zijn met bijvoorbeeld muziek, Spaans, tekenen, drama, film & fotografie, sport & fysiologie en ICT.

Persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen borgt de plezierige sfeer op onze locatie. Kortom: een prettig thuis!

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) – bèta: het technasiumvak

Het technasium voor vwo en havo is dé opleiding voor meisjes en jongens die nieuwsgierig en creatief zijn en graag samenwerken. Centraal staan ‘denken en doen’.

In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen het vak O&O dat speciaal ontwikkeld is voor het technasium. Bedrijven en instellingen dragen realistische (technologische) vraagstukken aan uit de 7 werelden van de betatechniek  (www.betamentality.nl). Leerlingen werken binnen een project altijd samen om het vraagstuk op te lossen. De projecten zijn afwisselend onderzoeks- of ontwerpprojecten. Op school, maar ook op de werkvloer van het bedrijf doen ze inspiratie op. Daar zien ze welke werkzaamheden er worden verricht en welke competenties daarvoor van belang zijn. De opleiding biedt jongens en nadrukkelijk ook meisjes unieke mogelijkheden hun talenten te ontplooien.

Voor de bovenbouw wordt het vak O&O aangeboden binnen de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Het examenvak O&O wordt afgesloten met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost.

Aan het einde van het eerste leerjaar  maken leerlingen de keuze om door te gaan met Onderzoek & Ontwerpen. Vanaf de tweede klas vragen wij een ouderbijdrage voor het vak O&O.

Meer informatie staat op: www.technasium.nl

Cultuur & Communicatie (C&C) havo en vwo – alfa

Maris Belgisch Park biedt ook C&C. Dit is een praktijkvak waar 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan, zoals creativiteit en samenwerken. Ook thema’s zoals burgerschap en digitale geletterdheid vinden hierbinnen een plek.

Bij het vak C&C gaan de leerlingen aan de slag voor culturele opdrachtgevers buiten de school. Hierbij kunt u denken aan: het Gemeentemuseum Den Haag, Lucky T.V., STROOM HCBK en non-profit organisaties zoals Greenpeace en WARChild. Ze worden hierbij naast de docent ondersteund door experts van buiten de school. Deze experts geven lezingen en masterclasses over het onderwerp waar de leerlingen aan werken.

De leerlingen onderzoeken hun doelgroep door middel van enquêtes. Ze nemen interviews af en analyseren deze informatie, zodat de producten die ze maken voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en, natuurlijk, de doelgroep. De leerlingen maken vlogs, strips, films, documentaires en reclamecampagnes. Ze bedenken marketingstrategieën en ontwikkelen voorstellen voor kunst in de openbare ruimte. C&C wordt alleen in de onderbouw gegeven.

Bovenbouw

Op havo en vwo kies je in de bovenbouw je profiel

Wie het vak O&O kiest in de natuurprofielen sluit dit af met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost.