Onderwijs Belgisch Park

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Maris Belgisch Park biedt samenhangend en betekenisvol onderwijs voor havo en vwo. Ons innovatieve onderwijs stimuleert en prikkelt de leerlingen. Wij investeren in het leren van competenties en vaardigheden die vandaag en morgen hard nodig zijn: onderzoek, samenwerken, analyseren, oplossend vermogen en creativiteit. Naast de reguliere vakken leren de leerlingen in twee vakken competenties en vaardigheden die ze nodig hebben in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Deze vakken zijn voor alfa: Woord & Beeld en voor bèta het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). De leerlingen volgen daarbij in klas 1 t/m 3 de vakken drama, ICT, muziek en tekenen. Persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen borgt de plezierige sfeer op onze locatie. Kortom: een prettig thuis!

Onderzoek & Ontwerpen

Het technasium voor vwo en havo is dé opleiding voor meisjes en jongens die nieuwsgierig en creatief zijn en graag samenwerken. Centraal staan
‘denken en doen’. In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen het vak O&O dat speciaal ontwikkeld is voor het technasium. Bedrijven en instellingen dragen realistische (technologische) vraagstukken aan uit de 7 werelden van de betatechniek (www.betamentality.nl). Leerlingen werken binnen een project altijd samen om het vraagstuk op te lossen.

De projecten zijn afwisselend onderzoeks- of ontwerpprojecten. Op school, maar ook op de werkvloer van het bedrijf doen ze inspiratie op. Daar zien ze welke werkzaamheden er worden verricht en welke competenties daarvoor van belang zijn. De opleiding biedt jongens en nadrukkelijk ook meisjes unieke mogelijkheden hun talenten te ontplooien.

Voor de bovenbouw wordt het vak O&O aangeboden binnen de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.
Het examenvak O&O wordt afgesloten met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost.
Aan het einde van het eerste leerjaar  maken leerlingen de keuze om door te gaan met Onderzoek & Ontwerpen.
Vanaf de tweede klas vragen wij een ouderbijdrage voor het vak O&O.

Woord & Beeld

Bij het vak Woord & Beeld staat het vertellen van een verhaal centraal. In de overtuiging dat deze vaardigheid in onze tijd van steeds groter belang wordt. Film, fotografie, nieuwe media; maar ook strips tekenen, een reclame-campagne verzinnen en het schrijven van short stories maken onderdeel uit van het curriculum.

Vanuit het vak Woord & Beeld wordt er elk jaar een filmfestival georganiseerd op het Belgisch Park aan de hand van een thema. De beste films sturen we door naar het Nederlands Filmfestival voor Scholieren. De afgelopen jaren zijn onze leerlingen daar met enige regelmaat in de prijzen gevallen. Dat is natuurlijk hartstikke tof!

Daarnaast beginnen we dit jaar met een symposium waarbij het verhalen vertellen de rode draad vormt. Er komen experts uit de verschillende ‘Woord & Beeld-werelden’ op bezoek. Wat zijn ‘Woord & Beeld- werelden’ zult u denken?! Dit zijn verschillende domeinen waarbinnen wij onze lessen vormgeven die gekoppeld zijn aan domeinen uit de samenleving. Mensen die werkzaam zijn in de journalistiek, schrijvers, tekenaars, politici, filmmakers, rechters, advocaten of officieren van justitie.

Kortom allemaal beroepen waarbij het vertellen van een verhaal het verschil kan maken. Het vak Woord & Beeld is voor de creatieve leerlingen een oase van inspiratie waarbinnen zij zich kunnen ontplooien en vormen. Aan het einde van het eerste leerjaar makenleerlingen de keuze om door te gaan met Woord & Beeld.

Bovenbouw

Op havo en vwo kies je in de bovenbouw je profiel

Wie het vak O&O kiest in de natuurprofielen sluit dit af met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost.