Onderwijs Houtrust

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Op Maris Houtrust kunnen leerlingen terecht met een mavo-, havo-, of mavo/havoadvies. Leerlingen komen in een havo brugklas of een mavo/havo brugklas. Aan het eind van het eerste leerjaar mavo/havo wordt op basis van resultaten bepaald of leerlingen worden bevorderd naar de tweede klas mavo of havo. Bij voldoende resultaat in de havo, stroom je door naar Maris Belgisch Park. De onderwijsprogramma’s van Houtrust en Belgisch Park zijn op elkaar afgestemd voor een moeiteloze overstap.

Brugklassen

  • Heterogene brugklassen mavo/havo (aan het eind van het eerste leerjaar wordt onder andere op basis van resultaten bepaald of leerlingen worden bevorderd naar de tweede klas havo of mavo)
  • Brugklas t-mavo.
  • Brugklas havo.

Flexvakken

Leerlingen kunnen hun talenten ontdekken en ontwikkelen bij de flexvakken. De vakken brengen de leerlingen in aanraking met verschillende studies en beroepenvelden. Op Maris Houtrust worden de volgende flexvakken aangeboden:

  • Toneel
  • Muziek
  • Art & design
  • Sport en bewegen
  • Informatietechnologie (ittl)

De flexvakken bieden de leerlingen de mogelijkheid om op een unieke manier zich te oriënteren op hun toekomst. In klas 1 kiezen leerlingen vier van de vijf Flexvakken. In klas 2 kiezen de leerlingen twee Flexvakken en krijgen daarin per vak een half jaar les. In klas 3 en 4 volgen de leerlingen één Flexvak waarin ze eindexamen doen. De flexvakken heten dan officieel: drama, muziek, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie voor de TL (ITL).

Buitenschoolse activiteiten

Naast alle lessen bieden wij verschillende buitenschoolse activiteiten aan. Zo gaan alle brugklasleerlingen op waterkamp naar Port Zélande. Hier doen ze allerlei wateractiviteiten, zoals surfen, zeilen, suppen. In het tweede leerjaar hebben de leerlingen als teambuilding een survivaldag en zijn er activiteitendagen waar de leerlingen culturele workshops volgen en de leerlingen een bezoek aan het Rijksmuseum brengen. In het derde leerjaar gaan de leerlingen op survivalkamp naar de Ardennen, waar ze zichzelf sportief uitdagen door activiteiten als mountainbiken en kanoën. In het vierde leerjaar kunnen de leerlingen mee op skireis. Een hele leuke reis waarbij het sportieve element voorop staat.

Sportiviteit ontbreekt zeker niet op Maris Houtrust. Meerdere sportdagen worden georganiseerd en middels het Sport+programma van het Maris College kunnen leerlingen vrijwel iedere dag naschoolse sporten, zoals voetbal, turnen, basketbal volgen.
Naast de sportieve activiteiten kunnen de leerlingen ook hun culturele kennis uitbreiden en in de praktijk brengen.

Persoonlijke begeleiding

Op Maris Houtrust vinden wij het van groot belang dat iedere leerling zich fijn voelt. Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen begeleidt en het eerste aanspreekpunt voor ouders is. Ook zijn er leerlingen uit bovenbouwklassen die fungeren als leerlingmentoren en waar brugklasleerlingen bij terecht kunnen met hun vragen. Indien een leerling meer zorg behoeft dan bekijkt de coördinator passend onderwijs, hoe deze zorg geboden kan worden.
De duidelijke structuur en heldere regels van Maris Houtrust bieden de leerlingen een veilige omgeving.

Loopbaanoriëntatie

De decaan en de mentoren begeleiden de leerlingen bij het maken van vakkenpakketkeuze en keuze voor vervolgopleidingen. Leerlingen volgen tijdens de mentorlessen een LOB-programma, gaan op bedrijfsbezoek en bezoeken beroepenmarkten.

Leerlingenraad

Maris Houtrust heeft een actieve leerlingenraad. Onder begeleiding van de leerlingraadcoördinator hebben een aantal (gekozen) leerlingen uit ieder leerjaar regelmatig overleg. Tijdens de overleggen komen onderwerpen aan de orde als huiswerk, buitenschoolse activiteiten, maar ook zaken als de klimaatcrisis.

Magister

Via Magister kunnen leerlingen en ouders alle vorderingen volgen, zoals de cijfers. Ook zijn in Magister het lesrooster en het huiswerk zichtbaar.