Welkom op
Maris Statenkwartier

basisberoeps, kaderberoeps en gemengde leerweg

Op Maris Statenkwartier verbinden we leren uit een boek met leren in de praktijk. Onze sectoren zijn: Bouwen, Wonen, Interieur (BWI), Media, Design, ICT (MDI) en Management & Hospitality (M&H).

Als je jezelf veilig en prettig voelt, kun je beter leren. We scheppen hier een veilig schoolklimaat en een plezierige werk- en leeromgeving. Op  Statenkwartier weten we wie je bent en helpen we je om je diploma te halen. Dat heeft succes: vorig jaar zijn alle eindexamenkandidaten geslaagd!

Ook na schooltijd kunnen leerlingen op hun docenten rekenen, met hulp bij hun huiswerk of coaching bij hun leerproces.

Wijzigingen BOVO-procedure n.a.v. Corona
Belangrijk Bericht vanuit VO Haaglanden: Schoolreizen
Studiedagen 10 april & 22 Mei
Strand­excursie
Verslag reis Marokko klas 4b
Begeleiding & Co
Staten­kwartier Collegejack