Welkom op
Maris Statenkwartier

Basisberoeps, kaderberoeps & gemengde leerweg

Op Maris Statenkwartier verbinden we leren uit een boek met leren in de praktijk. Onze sectoren zijn: Bouwen, Wonen, Interieur (BWI), Media, Design, ICT (MDI) en Management & Hospitality (M&H).Als je jezelf veilig en prettig voelt, kun je beter leren. We scheppen hier een veilig schoolklimaat en een plezierige werk- en leeromgeving. Op Statenkwartier weten we wie je bent en helpen we je om je diploma te halen. Dat heeft succes: vorig jaar zijn alle eindexamenkandidaten geslaagd! Ook na schooltijd kunnen leerlingen op hun docenten rekenen, met hulp bij hun huiswerk of coaching bij hun leerproces.

NIEUWS

Jerusalema Challenge
Mondkapjes
De Hotspot Techniek aan Zee is een feit