Maris College

Wij verbinden ons aan jouw toekomst

Zorg & Hulp

Het Maris College streeft ernaar dat iedere leerling de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan om dit samen met u en uw kind te bereiken. Als school ondersteunen wij de leerlingen daarbij op verschillende manieren.

Coördinatoren Passend Onderwijs op elke locatie

Het Maris College heeft als enige school in Den Haag een Coördinator Passend Onderwijs (CPO) op elke locatie.
Deze CPO’s kunnen leerlingen de nodige zorg leveren en zijn ook de spin in het web tussen zorg, leerling, gezin en onderwijs.

Begeleiding en coaching

Huiswerk maken en leren is voor veel leerlingen een uitdaging. Soms zorgt huiswerk ook voor spanningen. Om hier een positieve bijdrage aan te leveren, bieden wij Begeleiding en Coaching (B&Co) aan als een leerling dit nodig heeft.

Begeleiding en coaching op Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck:
Op de locaties Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck hebben wij ons eigen instituut voor begeleiding en coaching van leerlingen. De werkwijze van B&Co is erop gericht de leerling optimaal en met succesbeleving te laten werken aan het verbeteren van zowel de studievaardigheden, als de studieresultaten. Per leerling wordt gekeken welke leerstrategie – afhankelijk van het vak – op dat moment toegepast kan worden. De begeleiding vindt plaats na schooltijd. Hierbij is het gebruik van een dag-/weekplanner verplicht. Leerlingen maken een planning en laten het gemaakte en geleerde werk aftekenen.

Leerlingen die in hun leerproces extra ondersteuning behoeven m.b.t. studievaardigheden kunnen een coaching traject volgen, als de mentor, teamleider of coördinator passend onderwijs hebben vastgesteld dat zij hiervoor in aanmerking komen. Ouders/verzorgers kunnen bij de mentor en/of teamleider van hun kind aangeven dat inzet van B&Co gewenst is. In overleg zal dan worden bekeken of betreffende leerling in aanmerking komt. Bij de screening wordt gekeken naar zelfvertrouwen, cijfers en gedrag.

Aanmeldingen kunnen alleen worden gedaan door genoemde schoolfunctionarissen, waarna een intakegesprek volgt. Het traject start met de opstelling van een plan van aanpak, dat moet worden ondertekend door opvoeder(s), leerling en coach. Na zes weken wordt de voortgang besproken met leerling en opvoeder(s) en kan deze intensieve vorm van begeleiding, indien nodig, worden omgezet in begeleiding. Is het gewenste resultaat na zes weken nog niet bereikt, terwijl de potentie wel aanwezig is, dan wordt dit traject met vier weken verlengd. Voor meer informatie over B&Co kunt u terecht bij Mevr. C. Birjmohun (E-mail: c.birjmohun@mariscollege.nl)

Dagen en tijden B&Co

LocatieDagen & TijdenContactpersoonE-mail
Bohemenma t/m do 13.30 – 17.00 uurMevr. C. Birjmohunc.birjmohun@mariscollege.nl
Houtrustma t/m do 13.30 – 17.00 uurMevr. J. de Regt / mevr. l. Pronk j.deregt@mariscollege.nl / l.pronk@mariscollege.nl
Statenkwartierma t/m do 13.00 – 17.00 uurMevr. P. van der meerp.vandermeer@mariscollege.nl
Waldeckma t/m do 13.30 – 17.00 uurMevr.T. Trampert.tramper@mariscollege.nl
Kijkduinma t/m do 13.50 – 16.30 uurMevr. l. Scherpenzeell.scherpenzeel@mariscollege.nl

(Huiswerk)begeleiding en coaching op Belgisch Park

Huiswerkbegeleiding, bijles en coaching voor onderbouwleerlingen van Maris Belgisch Park worden van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur verzorgd door het Haags Studiepunt. Ook kunnen examenkandidaten hier terecht voor examentraining.

Voor meer informatie over B&Co op Maris Belgisch Park kunt u terecht bij vestigingscoördinator Graciella Roozenburg (E-mail: graciella.roozenburg@haagsstudiepunt.nl  / Tel: 06–23 65 56 54 )

RESET-traject Maris Breed

Op Maris Bohemen wordt het RESET-traject aangeboden voor leerlingen die uitvallen op een van de andere locaties van het Maris College. Het RESET-traject is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en gedragsproblemen en wordt zoveel mogelijk intern, centraal en vanuit de verbinding met de leerling gevolgd. De gewenste uitkomst van dit traject is de leerling de mogelijkheid te bieden tot het volgen van onderwijs (primair) en gedragsverandering (secundair).

Mentoraat

Op het Maris College is voor leerlingen en ouders de mentor het eerste aanspreekpunt.
Deze licht ouders in over onder meer leerresultaten, gedrag, inzet, (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen. Met vragen over uw kind kunt u altijd bij hem of haar terecht.
We hopen dat er tussen u en uw kind en de mentor een vertrouwensband ontstaat. Want op het Maris College staat de zorg voor de leerlingen voorop.