Maris College

Wij verbinden ons aan jouw toekomst

Privacy & Disclaimer

Door onze website te gebruiken stemt u in met onze privacy en disclaimer statement.

Cookies of vergelijkbare technieken

Het Maris College gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van het Maris College worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg en aandacht die wij aan de site van Het Maris College besteden is het mogelijk dat de informatie niet volledig of juist is. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten via info@mariscollege.nl

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en beeldmateriaal) berusten zijn eigendom van het Maris College. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Maris College (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen. Afdrukken van webpagina’s van de website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

Gebruik van beeldmateriaal

Het Maris College publiceert beeldmateriaal pp haar website of via social-mediakanalen.

Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor wervings- en voorlichtingsdoeleinden ten behoeve van het onderwijsaanbod van het Maris College.

De toestemming die een ouder/verzorgen of de leerling aan het Maris College heeft verleend voor het publiceren van beeldmateriaal geldt enkel voor het beeldmateriaal dat door, of in opdracht van het Maris College door een derde, is gemaakt.

De ouder/verzorger of leerling kan zijn toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal te allen tijde intrekken. Indien de ouder/verzorger of de leerling wenst dat beeldmateriaal verwijderd wordt of zijn toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal wenst in te trekken, dan kan de ouder of de leerling een verzoek indienen via info@mariscollege.nl

VO Haaglanden Disclaimer

Het Maris College maakt onderdeel uit van het schoolbestuur VO Haaglanden.

VO Haaglanden hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy, en gaat zorgvuldig en correct om met alle verkregen persoonsgegevens. Het privacybeleid van VO Haaglanden is uitgewerkt in een privacyreglement voor (oud-)leerlingen en een privacyreglement voor (oud-)medewerkers. In deze reglementen is uitgelegd op welke wijze VO Haaglanden persoonsgegevens verwerkt. 

De persoonsgegevens van (oud-)leerlingen en betrokkenen bij het onderwijs worden verwerkt met als doel onderwijs te kunnen bieden en te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Deze doelen zijn nader uitgewerkt in artikel 3 van het Privacyreglement verwerking leerlinggegevens. De persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten worden verwerkt voor verschillende doeleinden die nader zijn uitgewerkt in Bijlage 1 tot en met 5 bij het Privacyreglement verwerking gegevens personeel. De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt door VO Haaglanden, zijn uitgewerkt in artikel 5 van beide reglementen. De grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers zijn uitgewerkt in artikel 6 van de reglementen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de bepalingen en beginselen uit de AVG. Dit houdt onder andere in dat er altijd uitgegaan wordt van noodzakelijkheid van de verwerking, en er niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan die in de reglementen zijn beschreven.

De persoonsgegevens worden bewaard op een afgesloten/ afgeschermde plek en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De specifieke rechten van ouders en/of leerlingen en medewerkers zijn uitgewerkt in artikel 11 van de reglementen.

Contact

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid kunt u contact opnemen met VO Haaglanden.

Contactgegevens

Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Postadres:
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag


Laatst bijgewerkt april 2022

juli 2024
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031