Ouderraad

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Het Maris College vindt inspraak en medezeggenschap belangrijk. Door inspraak en medezeggenschap geven de belangrijkste doelgroepen van het Maris College hun stem aan het beleid van de school. De inbreng van leerlingen en hun ouders of verzorgers en de docenten wordt op prijs gesteld. Hier zijn een aantal overlegvormen voor namelijk de ouderraad,leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Lees hieronder meer over de ouderraad

Inzicht en invloed voor ouders

De overgang van de basisschool naar de middelbare is groot, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons als ouders. In één klap zijn die kleine puppies grote zelfstandige pubers die het allemaal zelf moeten, of vooral zelf willen uitzoeken. Zou u nu toch graag meer inzicht willen hebben in degang van zaken op het Maris en zelfs een beetje invloed willen hebben op wat er op school gebeurt, dan kan dat wel in de Ouderraad.

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad kan met een financiële bijdrage bepaalde onderwerpen meer aandacht geven. Bijvoorbeeld meer culturele projecten of meer aandacht voor techniek. Ook organiseert de ouderraad elk jaar een thema-avond over een onderwerpen waar onze kinderen en wij als ouders mee te maken hebben, zoals het gebruik van social media, omgaan met pesten, voorlichting over alcohol en drugs.

Overleg met bestuur

Regelmatig praat de Ouderraad met de directie van het Maris College en beslist op sommige onderwerpen mee. De directie hoort graag de mening van de Ouderraad over de gang van zaken op de verschillende locaties en over de koers van het Maris. Het is dan ook belangrijk dat alle locaties goed vertegenwoordigd zijn. Een afvaardiging van de Ouderraad is vertegenwoordigd in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Interesse?

Lijkt het u wat om mee te denken, mail dan ons en laat uw naam en je nummer achter. We komen er snel bij u op terug. Ook ouders van kinderen die al langer op school zitten, zijn van harte welkom. Mailadres: ouderraad@mariscollege.nl

Namen leden per locatie:

Interim voorzitter: Alkan Demirel, locatie Bohemen en Kijkduin
Penningmeester: Gieta Kisoensingh, locatie Belgisch Park
Secretaris: Miranda de Kok, locatie Kijkduin

Overige leden:
Mirjana Koijc-Radovanovic, locatie Houtrust
Naima Fetouch, locatie Bohemen
Ton Gerritsen, locatie Waldeck
Leonne Gartz, locatie Statenkwartier


Wilt u (ook) op andere manieren betrokken zijn bij de school van uw kind(eren)?

Dat kan, bijvoorbeeld in de pool van vrijwilligers die afwisselend allerhande hand- en spandiensten uitvoeren zoals meehelpen tijdens informatie-avonden, open dagen of diploma-uitreikingen. Maar ook bijvoorbeeld als surveillant tijdens schoolpauzes en examens. Heeft u hier wat tijd voor over, dan horen wij u graag! Stuur een mailtje naar ouderraad@mariscollege.nl en we nemen contact met u op.