Organisatie

De school

Het Maris College is een school voor algemeen toegankelijk vmbo, havo en vwo-onderwijs. Het Maris College is geen scholengroep, maar één school gevestigd op meerdere locaties.

Belgisch Park

havo, vwo, technasium

Nieuwe Duinweg 10
2587 AC Den Haag

☎ 070 322 70 78
✉ belgischpark@mariscollege.nl

Houtrust

mavo, tweetalig mavo, mavo/havo

Tjalie Robinsonduin 74
2566 HD Den Haag

☎ 070 711 96 96
✉ houtrust@mariscollege.nl

Bohemen

vmbo- kader, tl (mavo)

Mgr. Nolenslaan 16
2555 XZ Den Haag

☎ 070 323 13 34
✉ bohemen@mariscollege.nl

Statenkwartier

vmbo-basis, kader, tl/gl

Antonie Duyckstraat 126
2582 TR Den Haag

☎ 070 355 12 77
✉ statenkwartier@mariscollege.nl

Waldeck

vmbo-basis, kader

Toscaninistraat 187
2551 LW Den Haag
(klas 1 en 2; onderbouw)

Cantateplein 27 2553 VD Den Haag
(klas 3 en 4; bovenbouw)

☎ 070 711 96 94
✉ waldeck@mariscollege.nl

Kijkduin

vmbo- basis, kader, tl met lwoo
(met een accent op taal en rekenen)

Landréstraat 150
2551CA Den Haag

☎ 070 368 27 43
✉ kijkduin@mariscollege.nl

Het bestuur

De school valt onder het bestuur van de stichting VO Haaglanden, dat bestaat uit twee leden waarvan één voorzitter, bijgestaan door een ondersteunend bureau. Het bestuur is bevoegd gezag volgens de onderwijswetgeving en dus eindverantwoordelijk. Het functioneert volgens het Raad van Toezicht model, dat wil zeggen dat het op hoofdlijnen bestuurt.

De directie

Het Maris College heeft een algemeen directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt. Deze wordt bijgestaan door een plaatsvervanger. Samen vormen zij de algemene directie.

De locaties worden geleid door een MT dat bestaat uit de locatiedirecteur en een aantal teamleiders. De algemene directie en de locatiedirecteuren vormen samen het directieteam van de school.