Leerlingenraad

Het Maris College vindt inspraak en medezeggenschap belangrijk. Door inspraak en medezeggenschap geven de belangrijkste doelgroepen van het Maris College hun stem aan het beleid van de school. De inbreng van leerlingen en hun ouders of verzorgers en de docenten wordt op prijs gesteld. Hier zijn een aantal overlegvormen voor namelijk de ouderraad,leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Lees hieronder meer over de leerlingenraad

Iedere locatie van het Maris College heeft een eigen leerlingenraad. Deze leerlingen vergaderen regelmatig met elkaar en een vertegenwoordiger van school over zaken die leerlingen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan schoolfeesten, reizen, sportdagen, de kantine, de inrichting van de aula, se-weken. Ook helpen de leden van de leerlingenraad bij de open dagen van de locaties. Ze geven informatie aan nieuwe leerlingen en verzorgen rondleidingen. Heb je een vraag of een opmerking, richt je dan tot een van de leden, zij kunnen die dan in de vergadering naar voren brengen. Een aantal leerlingen zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Maris College en denken daarin mee over het beleid van de school.