Onderwijs Bohemen

Maris College Bohemen

Op het Maris College Bohemen bieden wij onderwijs aan alle leerlingen met het advies tl (mavo) en/of vmbo-kader. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen, vinden we het minstens zo belangrijk dat onze leerlingen op school ook hun andere talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit doen zij tijdens Flexvakken, waarin ze aan de slag gaan met popmuziek, Onderzoek & Ontwerpen, Lifeskills en Groen. In de bovenbouw volgen onze kaderleerlingen een door henzelf gekozen beroepsrichting. Op Maris Bohemen zijn dat ‘Management & Lifestyle’, ‘Sport, Dienstverlening & Veiligheid’, ‘Economie & Ondernemen’ en ‘Produceren, Installeren & Energie’. Om een weloverwogen keuze te maken voor een van deze beroepsrichtingen, krijgen alle leerlingen in de onderbouw ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken met de beroepsgerichte vakken.

Sinds de start van het schooljaar 2021 vormen lessen in Lifeskills voor brugklassers een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Leerlingen, ouders én de World Health Organisation (WHO) gaven input voor de onderwerpen die in een reeks van acht lessen aan de orde komen, zoals:

  • Besluitvorming en probleemoplossing 
  • Creatief denken en kritisch denken
  • Communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden 
  • Zelfbewustzijn en empathie 
  • Assertiviteit en gelijkmoedigheid
  • Veerkracht en omgaan met emoties, omgaan met stress 

Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om in de tweede klas Lifeskills lessen te volgen. Naast de Lifeskills lessen besteden we veel aandacht aan digitale vaardigheden, door middel van Digiskills lessen en aan Studyskills door het gebruik van de planagenda. Door het gebruik van deze agenda worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkelen zij zogenaamde Executieve Functies als; reflectievermogen, plannen en organiseren.

Onder de naam Atelier Bohemen zijn we gestart met een veelzijdig en creatief naschools aanbod. De theaterlessen die dit jaar tijdens Atelier Bohemen gegeven worden, zijn een voorloper op de speciale Theaterklas die vanaf schooljaar 2022-2023 zal starten in de brugklas. Deze theaterklas is speciaal voor leerlingen die een grote interesse hebben in spel, zang en dans.