Onderwijs Waldeck

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Op Maris Waldeck ontdekt iedere leerling zijn of haar talent, niveau en beroepsperspectief. Iedereen wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Maris Waldeck behoort al enkele jaren tot de top van het onderwijs in Nederland met betrekking tot de resultaten.

Bij Waldeck streven we naar een zo hoog mogelijk diploma voor alle leerlingen. Wij bieden hen een vertrouwde, kleinschalige, veilige en kansrijke leeromgeving met – indien nodig – intensieve begeleiding.

In de onderbouw bieden we – op de Toscaninistraat – het Flexprogramma aan zodat de leerlingen hun talenten vanuit Sport & Bewegen, Art & Design en Techniek kunnen ontdekken. Doordat het onderwijs in het flex-programma al vanaf de brugklas bouwt aan kennis en vaardigheden die deel uitmaken van het beroepsgerichte vak, bieden we de leerlingen drie voordelen:

  • Optimaal de tijd om te ontdekken waar je talenten, voorkeuren en mogelijkheden liggen en dus een bewustere keuze voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO);
  • Goed toegerust het examenjaar in;
  • Plezier in leren, succeservaringen en veel ervaring met resultaatgericht werken.

Na een brugperiode van twee jaar wordt op basis van de resultaten bekeken of de leerling het bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten (D&P) op kader- of op basisniveau gaat volgen aan ons gebouw aan het Cantateplein. Binnen D&P kiest de leerling uit drie leerroutes; technologie, economie en dienstverlening/horeca. Stage speelt een belangrijke rol in het onderwijsprogramma.

Wanneer een leerling eind klas 2 een tl-niveau bezit, kan er vanaf het derde leerjaar drempelloos worden doorgestroomd naar Maris Bohemen.

Na het behalen van het eindexamen op bbl-niveau kunnen de leerlingen in één jaar het kbl-eindexamen afleggen. Dit noemen we stapelen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om op een hoger niveau in te stromen in het MBO.