Onderwijs Kijkduin

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Kijkduin onze zorglocatie is waar we leerlingen kunnen opvangen met grote achterstanden op het gebied van taal en rekenen en of sociaal-emotionele problematiek. Hiervoor hebben de leerlingen een LWOO indicatie (leerweg ondersteunend onderwijs). Op de locaties Statenkwartier en Waldeck bieden we ook plaats aan leerlingen met een LWOO indicatie.

Op Maris Kijkduin worden alle leerwegen op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) niveau aangeboden. Je vindt op Maris Kijkduin de Theoretische leerweg (mavo), de Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en de Basisberoepsgerichte leerweg (bbl). Hieronder vind je informatie over hoe het onderwijs bij Maris Kijkduin is ingericht.

Alleen leerlingen met een lwoo advies kunnen zich aanmelden op Maris Kijkduin. Alle leerlingen starten in gemengde brugklassen waar alle niveau in vertegenwoordigd zijn. De leerlingen krijgen extra aandacht voor de onderdelen waar zij minder goed in zijn. Dat gebeurt in kleinere klassen dan op de overige locaties van het Maris College. Het eerste jaar volgen leerlingen meerdere lessen bij hun eigen mentor: dat is vertrouwd en biedt structuur.

Mavo en het beroepsvoorbereidende programma

Naast gedegen mavo-onderwijs op Maris Kijkduin volgen de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen het beroepsvoorbereidende examenprogramma: Dienstverlening & Producten.
Alle leerlingen in de 3e en 4e klas lopen jaarlijks stage.

Extra ondersteuning

Veel aandacht voor kinderen met taalproblematiek, zoals dyslexie. Er is extra ondersteuning voor begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. We voeren een actief taalbeleid: dagelijks lezen alle aanwezigen op de locatie een half uur.

Kijkduin heeft een taal extra-programma en biedt extra aandacht voor dyslexie in lessen Engels. Leerlingen kunnen gebruik maken van de beschikbare lwoo hulpmiddelen. Alle docenten zijn getraind in het begeleiden van leerlingen met dyslexie.

Leerlingen in klas 1 worden zo veel mogelijk begeleid bij hun huiswerk. In de tweede klas laten we dit geleidelijk los.

Voor wie daar behoefte aan blijkt te hebben zijn er lessen weerbaarheidstraining en faalangstreductietraiing (FRT). Ook wordt er tijdens de mentoruren aandacht gegeven aan onderwerpen als pesten, sociale media en groepsdruk. In de mentorlessen speelt loopbaanbegeleiding een belangrijke rol (LOB).