Kader-, basisberoepsgerichte leerweg & mavo (tl)

Met een prachtig nieuw gebouw, grote praktijklokalen en veel kleur is Maris College Kijkduin een lichte school met een veilige sfeer. Met ons LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) werken leerlingen in kleinere klassen onder begeleiding van experts. Er is veel extra hulp aan leerlingen met achterstanden, daarom kun je alleen instromen met een LWOO indicatie. Alle leerlingen van kader- en basisberoepsgerichte leerwegen volgen het examenprogramma Dienstverlening & Producten. Bij deze beroepsvoorbereidende lessen maak je vanaf klas 1 kennis met koken, techniek, filmen, websites en apps ontwikkelen, toneel en sport. Alle leerwegen leiden op voor een vervolgopleiding op het Mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Doorstromen van de theoretische leerweg (mavo) naar havo is ook mogelijk.

Blijf op de hoogte

NIEUWS

Bestellen Schoolboeken

Wilt u ervan verzekerd zijn dat uw kind beschikt over een complete set schoolboeken voor het nieuwe schooljaar? Bestel de…

Judith van Biemen in gesprek met D66 Kamerlid Paul van Meenen

Algemeen directeur Maris College, Judith van Biemen, kookte en sprak met D66 politicus Paul van Meenen over 8,5 miljard euro…

Opening Hotspot

Burgemeester Van Zanen vindt zichzelf niet heel erg technisch, toch lukte het Kaan Yasar van Maris Kijkduin om de burgemeester…

Mededeling Open Dagen

In verband met de lockdown moeten wij de Open Dagen van al onze Maris locaties annuleren. Ook andere kennismakingsactiviteiten, zoals…

Belangrijke mededeling mondkapjesplicht

Het kabinet heeft tijdens haar laatste persconferentie laten weten dat er een verplichting komt op het dragen van mondkapjes in…

Bekijk de locaties in 360!

Over Maris Kijkduin

Samen in beweging voor kansrijk onderwijs
Op stap met de Vloggende docent!
Maris College Tour