Wijzigingen BOVO-procedure n.a.v. Corona


In dit bericht stellen wij u op de hoogte van de consequenties van het Coronavirus voor de BOVO-procedure. Deze aanpassingen zijn gedaan op basis van de huidige maatregelen van de regering en kunnen, indien de landelijke ontwikkelingen dat vragen, bijgesteld worden.


Afronding van periode 1 van de BOVO procedure

Het besluit van het kabinet om vanwege het Coronavirus alle scholen tot en met maandag 6 april te sluiten valt in de staart van periode 1 van de BOVO-procedure. De schoolbesturen en BOVO hebben besloten deze huidige periode op een kleine wijziging na volgens planning te laten verlopen. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen in periode 1. Dit betekent concreet dat conform jaarplanning de basisschoolverlaters volgende week weten of en op welke vo-school zij geplaatst zijn

Wijzigingen in de eerste periode:

Fase 1, aanmelden en behandelen:

Deze periode is al afgerond, derhalve geen wijzigingen

Fase 2, ‘op maat’ plaatsen van leerlingen lwoo/pro/extra ondersteuning:

Het op maat plaatsen van leerlingen met lwoo- of pro-advies en/of een extra ondersteuningsbehoefte die in de eerste periode zijn uitgeloot of afgewezen gebeurt op afstand. BOVO, het SWVZHW en de scholen werken nauw samen om ook voor deze leerlingen tijdig een passende plek te vinden. Vo-schoolleiders en gemandateerde vertegenwoordigers houden de dinsdagmorgen 24 maart wel gereserveerd voor ‘plaatsingstafels op maat’, via telefoon/conference call.

Fase 3, centrale loting en matching en bericht met toelatingsbesluit:

De centrale loting en matching gaat door volgens planning, dus op dinsdag 24 en woensdag 25 maart.

Ouders ontvangen zoals gepland (indien zij daarvoor toestemming hebben gegeven) op woensdag 25 maart tussen 15.00 en 17.00 uur bericht van BOVO over het toelatingsbesluit. De vo-scholen versturen het bericht met het toelatingsbesluit op woensdag 25 maart vanaf 15.00 uur of donderdag 26 maart, maar met een uitloop naar vrijdag 27 maart, wanneer dat nodig blijkt.

Voorbereiding op periode 2:

In de voorbereiding naar de tweede periode wordt het tijdpad iets verruimd, zodat de vo-scholen voldoende tijd hebben om de toelatingsbesluiten en capaciteit te verwerken in POVO OT. Dit gebeurt dan van donderdag 26 tot en met maandag 30 maart.

Op donderdag 2 april om 10.00 uur zal de capaciteit voor periode 2 gepubliceerd worden op de scholenwijzer


De tweede periode (NIEUW: dinsdag 7 t/m donderdag 16 april)


Aanmelden: dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april, 13.00 uur

Doordat de scholen in ieder geval tot en met 6 april dicht zijn schuift de tweede periode één week op naar dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april, 13.00 uur.

Vanaf donderdag 2 april
zijn de aanmeldformulieren voor de leerlingen die zijn aangewezen op periode 2 beschikbaar in POVO OT. Wij adviseren u deze zoveel mogelijk via de post of (beveiligde) e-mail te versturen. Houd hierbij rekening dat ouders al in het weekend digitaal willen oriënteren.

Ouders kunnen hun kind deze tweede periode alleen contactloos aanmelden door:

  • het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school;
  • het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school;
  • digitaal aanmelden via POVO OT (voor ouders die hiervoor al aangemeld zijn).


Ouders kunnen hun kind zo ook aanmelden tijdens het Paasweekend.

Centrale loting en matching

Op woensdag 15 en donderdag 16 april vindt de centrale loting en matching van de tweede periode plaats.

De leerlingen die zijn aangemeld in de tweede periode (dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april, 13.00 uur) ontvangen op donderdag 16 april tussen 15.00 – 17.00 uur het bericht met toelatingsbesluit van BOVO en op dezelfde dag vanaf 15.00 uur van de vo-school


De restperiode (NIEUW: vanaf maandag 11 mei)


Start restperiode

De restperiode zal na de meivakantie starten, namelijk op maandag 11 mei. De werkwijze blijft ongewijzigd.

Centrale Eindtoets

Woensdag 18 maart heeft de minister bekend gemaakt dat de centrale eindtoets dit jaar niet zal worden afgenomen. Dit betekent dat de gegeven schooladviezen definitief zullen worden.

Er zal dit jaar dus geen sprake zijn van heroverwegingen en herzieningen.