Over Waldorf

Maris College Waldorf

Het Maris College Waldeck is een samenwerking aangegaan met De Vrije School Den Haag. Hierdoor kunnen we leerlingen met de adviezen vmbo basis- en kader, nu ook vrijeschoolonderwijs aanbieden. Met de komst van Maris Waldorf wordt de grote vraag van ouders naar vrijeschoolonderwijs op vmbo basis- en kader niveau beantwoord en hoeven leerlingen niet meer uit te wijken naar andere steden. Deze stroom is namelijk toegankelijk voor alle leerlingen uit Den Haag en omstreken met een basis- of kaderadvies. Het vrijeschoolonderwijs wil de leerlingen door onderzoek en ervaring, extra vertrouwen en ondersteuning geven in hun ontwikkeling. Uiteindelijk doen de leerlingen het vmbo-examen van hun niveau.

Het vrijeschoolmodel

Onderwijs volgens het vrijeschoolmodel kent twee belangrijke pedagogische- en didactische principes: kunstzinnige vorming en periodeonderwijs, dat vanaf de eerste tot de laatste klas gegeven wordt.

Periodeonderwijs houdt in dat leerlingen gedurende een periode van drie weken elke dag twee lesuren werken aan hetzelfde vak (bv. Nederlands, wiskunde, biologie en geschiedenis). Door deze intensieve periode groeit de verbinding van iedere leerling met het vak.

Periodeonderwijs

Aan de hand van een vastgesteld leerplan, afhankelijk van de leeftijdsfase en de leerdoelen, biedt de docent zijn leerstof aan. Tijdens de periode ontwikkelt de docent de lesstof in wisselwerking met de leerlingen, die dit in schrift en beeld verwerken in ‘periodeschriften’. Bij periodeonderwijs is het uitgangspunt dus ontwikkeling van de leerling met een bepaald stuk leerstof, in interactie met de docent. Wat de leerling tijdens periode-onderwijs leert, vindt zijn vervolg in de ‘gewone’ vaklessen of werkuren, waar het geoefend, geuit en geautomatiseerd kan worden.

Maris Waldorf hecht, geheel volgens het gedachtengoed van het vrijeschoolonderwijs, veel waarde aan onderwijs dat de creativiteit en “handigheid” van haar leerlingen prikkelt. Naast het periodeonderwijs van de zaakvakken is er ook periodeonderwijs voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken zoals schilderen, handenarbeid, textielverwerking, koken, muziek en toneel. Het vmbo-profiel ‘Dienstverlening & Producten’ (D&P), wordt door Maris Waldorf in de praktische, ambachtelijke en kunstzinnige vakken aangeboden. Na een globale kennismaking wordt in de vervolgjaren steeds doelgerichter naar het profiel toegewerkt.

Meer informatie over de Vrije School Den Haag