Onderwijs Waldorf

Maris College Waldorf

Onderwijs volgens het vrijeschoolmodel kent twee belangrijke pedagogische en didactische principes: kunstzinnige vorming en periodeonderwijs, dat vanaf de eerste tot de laatste klas gegeven wordt. Periodeonderwijs houdt in dat leerlingen gedurende een periode van drie weken elke dag twee lesuren werken aan hetzelfde vak (bv. Nederlands, wiskunde, biologie en geschiedenis). Door deze intensieve periode groeit de verbinding van iedere leerling met het vak.

Aan de hand van een vastgesteld leerplan, afhankelijk van de leeftijdsfase en de leerdoelen, biedt de docent zijn leerstof aan. Tijdens de periode ontwikkelt de docent de lesstof in wisselwerking met de leerlingen, die dit in schrift en beeld verwerken in ‘periodeschriften’. Bij periodeonderwijs is het uitgangspunt dus ontwikkeling van de leerling met een bepaald stuk leerstof, in interactie met de docent. Wat de leerling tijdens periode-onderwijs leert, vindt zijn vervolg in de ‘gewone’ vaklessen of werkuren, waar het geoefend, geuit en geautomatiseerd kan worden.

Maris Waldorf hecht, geheel volgens het gedachtengoed van het vrijeschoolonderwijs, veel waarde aan onderwijs dat de creativiteit en “handigheid” van haar leerlingen prikkelt. Naast het periodeonderwijs van de zaakvakken is er ook periodeonderwijs voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken zoals schilderen, handenarbeid, textielverwerking, koken, muziek en toneel. Het vmbo profiel “Dienstverlening & Producten’ (D&P), waaronder het maken van een gezonde maaltijd, een eigen onderneming te starten, een app of game te bouwen of te kappen in de haarstudio, wordt door Maris Waldorf in de praktische en kunstzinnige periodes aangeboden.

Meer informatie over de Vrije School Den Haag