Maris Waldorf

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Maris Waldorf is een afdeling van het Maris College, welke onderwijs biedt volgens de pedagogische en didactische principes van het vrijeschoolonderwijs. Deze afdeling is toegankelijk voor alle leerlingen met een basis- of kaderadvies, ongeacht achtergrond, gezindte of basisschool van herkomst. Onderwijs volgens de principes van het vrijeschoolonderwijs op basis- en kaderniveau is uniek in onze regio.  

In samenwerking met De Vrije School Den Haag zal het onderwijs vorm gegeven gaan worden. Het team bestaat uit een kern van docenten van De Vrije School Den Haag, aangevuld met docenten van het Maris College. 

Het uitgangspunt van het onderwijs volgens het vrijeschoolmodel is dat onderwijzen ook opvoeden is. Naast het leren is ontwikkeling op sociaal en kunstzinnig vlak van groot belang. Onderwijs met hoofd, hart en handen, zoals dit binnen het vrijeschoolonderwijs genoemd wordt. Het gaat hierbij om de intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing.  

Als u vragen heeft of meer zou willen weten over Maris Waldorf kunt u altijd contact opnemen met mw. Duijmelinck via het volgende e-mailadres: waldorf@mariscollege.nl.