Over Waldeck

Maris College Waldeck

Op het Maris College Waldeck bieden we leerlingen met het advies vmbo-basis, -kader, of basis/kader intensieve begeleiding, eventueel met LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). We werken hier vanuit de grondgedachte dat lesstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij de lessen. Daarom vinden we het belangrijk dat ze leren samenwerken en zelf op zoek gaan naar vragen en antwoorden. Dit doen onze leerlingen van de 1e t/m de 4e klas onder meer bij het praktijkvak ‘Dienstverlening & Producten’ (D&P), waar ze leren een gezonde maaltijd te maken, een eigen onderneming  starten, een app of game bouwen of te kappen in de haarstudio. Ze kunnen de wereld van robots ontdekken en een EHBO-certificaat halen.

Onderwijs

Op Maris Waldeck vinden we het belangrijk dat leerlingen onderwijs volgen dat hen past, maar we stimuleren tegelijkertijd dat ze examen doen op een zo hoog mogelijk niveau. Leerlingen die laten zien het niveau tl (mavo) aan te kunnen, kunnen aan het eind van de tweede klas doorstromen naar Maris Bohemen. Door te ondersteunen en te motiveren, begeleiden onze docenten ieder kind bij het ontdekken van zijn/haar eigen talent, niveau en beroepsperspectief. Dit doen we onder meer met talentworkshops, die worden georganiseerd op iedere laatste vrijdag voor een vakantie. Leerlingen van alle leerjaren kiezen hierbij zelf welke workshops zij willen volgen.

Veilig en positief werkklimaat

Omdat ‘leren leren’ en ‘leren kiezen’ tot de grootste uitdagingen horen van ieder puberbrein, zijn dit vaste onderdelen op het programma van onze mentorlessen. Dit alles gebeurt in een veilig en positief schoolklimaat. Op Maris Waldeck werken we met Positive Behavior Support (PBS), oftewel positieve gedragsondersteuning. Hierbij staan het stimuleren van gewenst gedrag en het ombuigen van ongewenst gedrag centraal, wat ook een positief effect heeft op het bevorderen van hun zelfvertrouwen.