Vrij vragen & verzuim

Vrij vragen voor uw kind? Dat gaat niet zomaar. Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van verlof korter dan 10 dagen en lever het in bij de balie van de schoollocatie. Aanvragen voor verlof langer dan 10 dagen doet u bij de afdeling leerplicht. Let op: zonder toestemming is verlof ‘ongeoorloofd verzuim’ en dat heeft consequenties. Lees er meer over in het Protocol verzuim

Deze folder van de gemeente Den Haag geeft nog meer informatie over zogenaamd ‘luxe verzuim’: OCW LuxeVerzuim Lees deze folder vooral door als u verzuim aanvraagt voor meer dan 10 dagen. Daarvoor heeft u ook het adres van Leerplicht nodig:
Afdeling Leerplicht
Postbus 12652 2500 DP Den Haag
E-mail: verzuimprotocol@denhaag.nl
Telefoonnummer: (070) 353 54 54