Veelgestelde vragen

In onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bel tussen 7.45 en 9.00 uur met de betreffende schoollocatie en meld uw kind ziek.

Buiten de vastgestelde vakanties kan uw kind in een aantal gevallen extra verlof krijgen. In de schoolgids staat een volledige opsomming van dit soort gelegenheden met het aantal verlofdagen dat ervoor staat.

Bijvoorbeeld:

  • Maximaal vijf dagen bij het overlijden van een familielid in de eerste graad.
  • Maximaal een schooldag bij een verhuizing of bij belangrijke huwelijksjubilea van (groot)ouders/verzorgers.
De school kan u om bewijs vragen van de gebeurtenis op grond waarvan u extra verlof aanvraagt, bijvoorbeeld een rouwkaart.

Uw kind krijgt nooit extra verlof voor:
  • Familiebezoek in het buitenland
  • Goedkope tickets in het laagseizoen
  • Vakantiespreiding in Nederland (Omdat andere kinderen van het gezin nog vakantie hebben)
  • kroonjaren (Om verkeersdrukte te omzeilen en dergelijke)
Bijzonder verlof

Vrije dagen voor andere dan bovenvermelde familieomstandigheden moet u ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de locatiedirecteur. Een aanvraag van meer dan 10 dagen beoordeelt de leerplichtambtenaar. Het Maris College meldt niet geoorloofd verzuim (‘luxe verzuim’) bij het verzuimloket. Raadpleeg de schoolgids voor de precieze regels.

Leerlingen en ouders krijgen allebei eigen accounts in Magister. Via Magister krijgt een leerling alle benodigde informatie: roosters, roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk, boeken en dergelijke. Ouders krijgen inzage in resultaten van hun kind(eren), ouderavonden, en andere belangrijke informatie om hun kinderen te helpen bij een succesvol schooljaar. Behalve via uw ‘vaste’ computer of laptop is er ook een app van Magister die u kunt downloaden.

Ouders die nooit ingelogd hebben in Magister ontvangen geen Nieuwsbrief van de school van hun kind(eren). Het is dus heel belangrijk dat u wel inlogt!

Uw dochter of zoon laat de Ooievaarspas aan het begin van elk schooljaar registreren bij de administratie van zijn of haar school. We weten dat u dan in aanmerking komt voor 50% reductie van facturen voor schoolreisjes, schoolkleding en dergelijke.

Helaas kunnen we dat niet direct regelen in ons geautomatiseerde systeem. U ontvangt dus een factuur voor het volledige bedrag. Deze factuur graag even mailen naar wiscollect@mariscollege.nl, dan sturen wij u daarna handmatig een nieuwe factuur waarin de korting is verwerkt.

Als u via de MKH site een pak heeft besteld en betaald, kunt u ook deze factuur. naar ons mailen. U krijgt dan de helft van het betaalde bedrag teruggestort.

Daarvoor wel graag doorgeven:

  • De naam van uw kind en in welke klas en locatie hij of zij zit.
  • Uw bankgegevens waarop wij het bedrag kunnen terugstorten.

Elk schooljaar vragen wij toestemming aan ouders van minderjarige leerlingen of zij op foto’s mogen staan. Dit is een verplichte vraag in verband met privacywetgeving (AVG). Als ouders hiervoor geen toestemming hebben gegeven, dan sta jij /staat uw kind niet op schoolfoto’s. Ouders kunnen alsnog toestemming geven door een mail te sturen naar de administratie van de schoollocatie.