Tevredenheidspeilingen

Wat vinden leerlingen belangrijk?

Van 11 aspecten die te maken hebben met school, vinden de leerlingen van Maris ‘Schoolcultuur’ het allerbelangrijkst, gevolgd door: 2. Veiligheid op school 3. Docentgedrag 4. Schoolgebouw en 5. Motivatie.

Wat vinden ouders belangrijk?

Ouders vinden Docentgedrag het allerbelangrijkst, gevolgd door: 2. Veiligheid 3. Begeleiding 4. Omgang met elkaar en tenslotte 5. Toezicht.

Wat vinden docenten belangrijk?

Het Schoolklimaat is volgens docenten het belangrijkste aspect van het Maris College, gevolgd door 2. Goede leiding 3. Pedagogisch klimaat 4. Arbeidsverhoudingen en tenslotte 5. Beleid tav seksuele intimidatie en agressie. De waardering van de medewerkers voor de school scoort ‘goed’.

Wist u dat….

  • Ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over het Maris College. Zij waarderen de school met een 7,8. Dat cijfer is beduidend hoger dan het gemiddelde bij andere scholen.
  • Drieënvijftig procent van de leerlingen met plezier naar school gaat; 70 procent zou het Maris College aanraden aan anderen. Volgens 64 procent van de leerlingen staat de school goed bekend bij ouders en leerlingen.
  • Volgens 82 procent van hun ouders en verzorgers gaan hun kinderen  ‘meestal’ of ‘zeker wel’ met plezier naar school. 81% van de ouders bevestigt de goede naam van het Maris College.
  • En wist u dat van de ondervraagde personeelsleden van onze school 87 procent met plezier naar school gaat? Bovendien geeft 61% een acht of hoger als rapportcijfer aan hun baan.

Belgisch Park

De leerlingen van Belgisch Park waarderen hun school met het cijfer 7,0. Hun tevredenheid is daarmee hoger dan het gemiddelde op andere scholen (6,6). Ouders en verzorgers geven een 7,8 aan de school. Docenten komen uit op een 7,4.

Houtrust

Op Houtrust waarderen de leerlingen hun school met een 7,1. Hun ouders doen daar een flinke schep bovenop en geven de school een 8,1 en docenten een 8,0.

Bohemen

Op Bohemen waarderen de leerlingen hun school met een 6,9. Hun ouders geven de school met een 7,8 en docenten met een 7,9 dus een vol punt hoger.

Statenkwartier

Leerlingen van Statenkwartier geven hun school het cijfer 6,5. Bij hun ouders/verzorgers en bij de docenten scoort de school een 7,3.

Waldeck

Leerlingen van Waldeck geven hun school een 6,0. Hun ouders waarderen de school met een 7,5, docenten geven een 6,8. Anders dan op andere locaties hechten de leerlingen veel waarde aan het aspect ‘Veiligheid op school’.

Kijkduin

Een opvallend verschil op Kijkduin is de waardering van de leerlingen (6,9) en hun ouders/verzorgers (8,0). Docenten geven een 7,4 aan hun werkgever.

Download hieronder de peilingen van leerlingen, ouders en docenten:

Samenvattingen leerlingpeiling

Samenvattingen ouderpeiling

Samenvatting docentenpeiling