Begeleiding & Coaching

Huiswerk dat nog gedaan moet worden? Je kunt er als een berg tegenop zien. Huiswerk dat gedaan is? Dat voelt heerlijk. Als je moeite hebt om je draai te vinden, dan helpt begeleiding of coaching je op weg. Hieronder lees je meer.

Begeleiding

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om – tegen betaling – na hun laatste les huiswerk te komen maken onder begeleiding. Zij leren plannen voor de korte- en lange termijn met behulp van een agenda/weekplanner. Leerlingen maken een planning en laten het werk dat ze hebben gemaakt of geleerd aftekenen en overhoren door de begeleider. Ouders kunnen thuis zien wat hun kind heeft gedaan op school. Per leerling bekijken de begeleiders hoe die het beste kan worden ondersteund.

Coaching

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen worden aangemeld voor coaching door teamleider/mentor/zorgcoördinator. In overleg met onze zorgcoördinator screenen de leerling op zelfvertrouwen, cijfers en gedrag, voordat wordt besloten of hij/zij in aanmerking komt voor ondersteuning. Als dat het geval is, stellen we een leer-/werkcontract op dat ouders, leerling en begeleider ondertekenen. De begeleider stelt een plan van aanpak op. De leerling krijgt gedurende zes weken kosteloos één op één coaching en begeleiding. Na zes weken bespreken we de voortgang met de leerling en diens ouders. Na deze periode kan de intensieve begeleiding, als dat nodig is, worden omgezet in begeleiding bij het huiswerk. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

In een enkel geval – wanneer het gewenste resultaat nog niet is geboekt en we menen dat dit nog wel bereikt kan worden – wordt de coaching voortgezet. Dit traject wordt dan met vier weken verlengd. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

Dagen en tijden

Van maandag t/m donderdag tussen 13.30 – 17.30 uur.

De leerling komt op vaste dagen. Op verzoek kan hier incidenteel van worden afgeweken.

Kosten schooljaar 2018-2019

2 dagen per week: € 24 per maand
3 dagen per week: € 36 per maand
4 dagen per week: € 48 per maand

Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas worden de kosten gehalveerd.

Deelname aan Begeleiding & Coaching is alleen mogelijk als de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar is voldaan.

5-rittenkaart

Leerlingen die gebruik maken van de Begeleiding & Coaching kunnen een 5-rittenkaart aanschaffen. Zij kunnen deze ritten – in overleg – op ieder gewenst moment inzetten, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van toetsweken. Een 5-rittenkaart kost €12,50.

Aanmelden

Leerlingen kunnen vanaf 29 augustus 2018 worden aangemeld per mail.
Voor leerlingen van leerjaar 1 geldt dat zij na rapport 1 kunnen worden aangemeld.

Statenkwartier: p.vandermeer@mariscollege.nl o.v.v. Aanmelding B & Co

De aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Start traject (intake)

Bohemen: 10 september 2018

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleider / coach van Maris Statenkwartier mevrouw P. van der Meer, p.vandermeer@mariscollege.nl