Coronavirus

Den Haag, 15 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.

Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als ouder:

– alle leerlingen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben, zij worden in deze gevallen opgevangen op de eigen locatie;

– de eerste dagen zullen wij, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn;

– leerlingen die afgelopen vrijdag nog niet al hun spullen uit hun lockers hebben gehaald kunnen dit morgenochtend tussen 09.00-12.00 uur komen doen;

– uiteraard zijn er grote zorgen voor de leerlingen die examens moeten doen. We volgen nauwkeurig de landelijke ontwikkelingen en zullen u in de loop van de komende week nader informeren.

Afstandsonderwijs
Op schoolniveau wordt bepaald hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. We gaan ons best doen om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. Hiervoor is het van belang dat wij weten welke leerlingen thuis geen beschikking hebben over wifi. Indien u geen wifi heeft thuis wordt u verzocht morgen telefonisch contact op te nemen met de eigen locatie en dit aan te geven.

Opvang van leerlingen
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen vindt u het “overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak”. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit dan morgen zo spoedig mogelijk telefonisch bij de locatie waar uw zoon / dochter onderwijs volgt.

Actuele informatie op de website en via Magister
Via de website van de school https://www.mariscollege.nl en Magister houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten. Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de locatieleiding van de locatie waar uw zoon / dochter onderwijs volgt.

Tot slot
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.