Profielen vwo 2020 -2021-2022

Voor alle eindexamenkandidaten vwo geldt: je legt je examen af in minimaal 8* vakken:

1. Nederlands, Engels en een 2e moderne vreemde taal (Duits of Frans)
2. 4 profielvakken (waaronder voor iedereen wiskunde A, B of C)
3. Eén keuze examenvak

* Hiervoor tellen de verplichte vakken CKV, LO en maatschappijleer niet mee.

** Er kan bij dyslexie een vrijstelling voor de 2e MVT worden aangevraagd. Als je de vrijstelling krijgt, dan kies je een ander vak als achtste vak. Je kunt dan geen tweede ‘extra vak’ kiezen. Regel dit via de decaan.
*** Als er zeer weinig leerlingen kiezen voor een keuze examenvak, kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat we in overleg op zoek gaan naar de mogelijkheden voor een andere keuze examenvak.
**** Wil jij een extra vak volgen als inhoudelijke verdieping, vraag dan een gesprek aan met je mentor en decaan. Die kunnen je vertellen hoe dit werkt. Een extra vak wordt niet automatisch geroosterd. Dit om het aantal tussenuren voor alle leerlingen te beperken. Op de eerste schooldag wordt met jou gekeken of het vak in je rooster past. Het kan zijn dat je het vak (voor een deel) in je eigen tijd moet doen. Dit geldt ook voor het volgende schooljaar.