Profielen havo 2020 -2021-2022

Voor alle eindexamenkandidaten havo geldt: je legt je examen af in minimaal 7* vakken:

  1. Nederlands en Engels
  2. 4 profielvakken
  3. Eén keuze examenvak

* Hiervoor tellen de verplichte vakken CKV, LO en maatschappijleer niet mee.

** Bij het profiel C&M is rekenen verplicht, tenzij je wiskunde A volgt.

*** Als er zeer weinig leerlingen kiezen voor een keuze examenvak, kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat we in overleg op zoek gaan naar de mogelijkheden voor een andere keuze examenvak

**** Wil jij een extra vak volgen als inhoudelijke verdieping, vraag dan een gesprek aan met je mentor en decaan. Die kunnen je vertellen hoe dit werkt. Een extra vak wordt niet automatisch geroosterd. Dit om het aantal tussenuren voor alle leerlingen te beperken. Op de eerste schooldag wordt met jou gekeken of het vak in je rooster past. Het kan zijn dat je het vak (voor een deel) in je eigen tijd moet doen. Dit geldt ook voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor doorstroom vanuit 5H naar 5V moet je Frans of Duits én Wiskunde A of B volgen en heb je een 8e examenvak nodig (oranje rij). Heb je – vanwege dyslexie – een vrijstelling voor Frans of Duits en wil je doorstromen naar het VWO, vraag dan een gesprek aan bij je decaan. Je moet dan een ander extra vak volgen. De decaan kan je hier meer over vertellen.