Pestprotocol

Pesten is een serieus probleem. We doen er dan ook alles aan om het te voorkomen! Hoe we dat doen, wat ons stappenplan is als er toch gepest wordt, en nog veel meer, lees je in het pestprotocol hieronder.

Docenten, onderwijsondersteunend personeel en teamleiders bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in en om de school. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet in strijd is met de schoolregels of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden. Het moet zo voor iedere leerling mogelijk worden om te ervaren dat zijn/haar persoonlijkheid er mag zijn.