Onderwijs op afstand

Bijgaand treft u informatie over de wijze waarop wij het onderwijs op afstand aan uw zoon/dochter de komende periode zullen inrichten.

Magister

We hebben besloten om de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister hiervoor als platform te gebruiken. Uiterlijk vanaf donderdag zal de ELO voor alle leerlingen gevuld zijn met huiswerk en instructiemateriaal. Ook ontvangen de leerlingen deze week van de vakdocenten een mail met daarin per vak een weektaak zodat uw zoon/dochter een overzicht heeft van hetgeen per week gedaan moet zijn. De docenten zijn conform het huidige rooster beschikbaar via de mail in de ELO om vragen van leerlingen te beantwoorden.

Contact via de mentor

Wij hebben de mentoren gevraagd om aanstaande donderdag en vrijdag contact te zoeken met hun mentorleerlingen om na te gaan of alles duidelijk is in Magister. Eventuele vragen of knelpunten bij het op afstand leren kunnen wij op die manier snel in beeld krijgen en verhelpen. Gedurende de periode waarin de school gesloten is, zullen de mentoren minimaal 3 x per week telefonisch contact opnemen met de mentorleerlingen om te horen hoe het gaat en de voortgang van het onderwijs te monitoren. Wanneer mentoren ziek zijn zal een vervanger worden aangewezen. U ontvangt in dat geval bericht vanuit de school wie deze taak over heeft genomen.

SE-week , CSPE en stages

De komende SE-week zal vervallen. We gaan er vooralsnog van uit dat de maatregelen tot 6 april duren. In dat geval willen we de periode van 6 en 7 april gebruiken voor de examentraining en vanaf 8 april starten met de SE’s. Het CSPE vervalt en schuift op naar een nog nader te bepalen moment. Wel is het van belang dat de betrokken docenten bekijken hoe ze de leerlingen, bijvoorbeeld met instructievideo’s, zo goed mogelijk voorbereiden op het CSPE. Alle stages zijn vervallen en zullen worden verschoven naar een later moment in het jaar. Hierover volgt nog nader bericht.

Laptops voor leerlingen

We hebben vorige week geïnventariseerd welke leerlingen thuis geen laptop hebben. Voor deze leerlingen wordt de komende dagen een laptop gereed gemaakt. Op donderdag kunnen de laptops volgens onderstaand schema worden opgehaald op Maris Bohemen aan de Monseigneur Nolenslaan 16

o Kijkduin 09.00 uur
o Statenkwartier 10.00 uur
o Belgisch Park 11.00 uur
o Waldeck (Toscanini) 12.00 uur
o Waldeck (Cantate) 12.30 uur
o Houtrust 13.00 uur
o Bohemen 14.00 uur

N.B. ouders en of verzorgen moeten hierbij een bruikleenovereenkomst tekenen. Dat betekent dat u zelf mee moet komen met uw zoon of dochter anders kunnen wij geen laptop meegeven naar huis. Ook dient u ervoor te zorgen dat u een stevige tas meeneemt waarin de laptop goed beschermd meegenomen kan worden. Leerlingen die tot donderdag geen beschikking hebben over een laptop of computer thuis raden wij aan om hun mobiele telefoon te gebruiken om op de ELO van Magister in te loggen en zo alvast aan het werk te gaan.

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de leiding van de locatie waar uw zoon/dochter onderwijs volgt.