Klachtenregeling

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Het Maris College streeft ernaar klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt zich dan wenden tot de mentor of de locatiedirecteur.

Verloopt dit overleg voor u onbevredigend, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur van het Maris College, mevrouw J. Van Biemen. Dit kunt u doen als er sprake is van een ernstig conflict of ernstige klacht.

Klachtenregeling VO Haaglanden

Het Maris College is aangesloten bij de Stichting VO Haaglanden. Voor deze scholengroep is een uniforme klachtenregeling vastgesteld. Hierin wordt onder andere beschreven welke weg u kunt volgen als er klachten over het onderwijs zijn of wanneer er een conflict met iemand van de school is. U kunt deze regeling bij de administratie van de Stichting opvragen: www.vohaaglanden.nl.