Examens


PTA bbl , kbl & gl

Op het Maris College zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten leerlingen en de school hebben en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement.

N.a.v. de aanpassingen van de PTA’s vanwege de Corona-uitbraak is een wijziging aangebracht in artikel 12, vijfde bullet van het examenreglement: in de zin dat alle SE’s van het eindexamenjaar 2019-2020 die in de laatste periode worden afgenomen, herkansbaar zijn.

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en waar je per vak op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staan de 1 & 2 jarig PTA’S van bbl,  kbl & gl.

Staat er een * bij 2-jarig PTA dan betekent dit dat het om een 1-jarig PTA gaat.


Programma voor Toetsing en Afsluiting

Het schoolexamen heet officieel het
Programma voor Toetsing en Afsluiting
(PTA). Concreet houdt dit in dat er  is vastgelegd hoeveel
toetsen je krijgt, waar die toetsen over
gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe
zwaar ze meetellen.
De PTA’s van bbl,kbl,tl zijn hier
te vinden.

Centraal Examen

Het College voor Toetsen en Examens
(CvTE) heeft een site waar alle informatie
over het Centraal Examen (CE) te vinden is.
Meer informatie over het CE is te vinden
op Examenblad.nl

Mijn eindexamen.nl

Alle info over het centraal examen:
examenrooster op maat;
examenhulpmiddelen;
link naar correctiemodellen;
slaag-zakregeling;
examentips;
en meer…