Begeleiding en coaching

Huiswerk dat nog gedaan moet worden? Je kunt er als een berg tegenop zien. Huiswerk dat gedaan is? Dat voelt heerlijk. Als je moeite hebt om je draai te vinden, dan helpt begeleiding of coaching je op weg. Hieronder lees je meer.

Begeleiding

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om na hun laatste les huiswerk te komen maken onder begeleiding. Zij worden aangespoord verschillende leerstrategieën te gebruiken en planningen te maken voor de korte– en voor de lange termijn. Hierbij is het gebruik van een agenda/weekplanner verplicht. Leerlingen maken een planning en laten het gemaakte en geleerde werk aftekenen en overhoren door de begeleider. Opvoeders hebben hierdoor thuis ook overzicht van wat de leerling gedaan heeft en nog te doen heeft.
Per leerling wordt gekeken welke leerstrategie – afhankelijk van het vak – op dat moment toegepast kan worden.

Coaching

Leerlingen die in hun leerproces extra ondersteuning nodig hebben kunnen worden aangemeld. Een leerling kan alleen worden aangemeld door teamleider/mentor/zorgcoördinator. In overleg met onze zorgcoördinator screenen we een leerling op zelfvertrouwen, cijfers en gedrag, voordat wordt besloten of hij/zij in aanmerking komt voor ondersteuning. Als dat wel het geval is, stellen we een leer-/werkcontract op dat moet worden ondertekend door opvoeder(s), leerling en begeleider. Na dit gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld.
Een leerling krijgt gedurende zes weken kosteloos één op één coaching en begeleiding. Na zes weken bespreken we met de leerling en diens opvoeder(s) de voortgang. Na deze periode kan de intensieve begeleiding, als dat nodig is, worden omgezet in begeleiding bij het huiswerk. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
In een enkel geval – wanneer het gewenste resultaat nog niet is geboekt en we menen dat dit nog wel bereikt kan worden – wordt de coaching voortgezet. Dit traject wordt dan met vier weken verlengd. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

Dagen en tijden

Kijkduin: van maandag t/m donderdag tussen 12.00 – 16.30 uur.

De leerling komt op vaste dagen. Op verzoek kan hier incidenteel van worden afgeweken.

Kosten schooljaar 2018-2019*

2 dagen per week: € 24 per maand
3 dagen per week: € 36 per maand
4 dagen per week: € 48 per maand
Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas worden de kosten gehalveerd.

Deelname aan Begeleiding & Coaching is alleen mogelijk als de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar is voldaan.
Met een Ooievaarspas wordt vijftig procent van het bedrag betaald.
De kosten kunnen komend schooljaar worden gewijzigd.

5-rittenkaart

Leerlingen die gebruik maken van de begeleiding & coaching kunnen een 5-rittenkaart aanschaffen. Zij kunnen deze ritten – in overleg – op ieder gewenst moment inzetten. Dit gebeurt in veel gevallen tijdens toetsweken.
De kosten hiervoor bedragen €12,50.

Procedure

• Aanmelding
• Intake
• Ondertekenen leer-/werkcontract tevens samenwerkingsverband tussen school en opvoeder
• Start begeleiding & coaching
• Tussentijdse evaluatie en eind evaluatie
• Feedback

Aanmelden

Leerlingen kunnen vanaf 29 augustus 2018 worden aangemeld per mail.
Voor leerlingen van leerjaar 1 geldt dat zij na rapport 1 kunnen worden aangemeld.

Kijkduina.william@mariscollege.nl o.v.v. Aanmelding B & Co
De aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Start traject (intake)

Bohemen: 10 september 2018
Houtrust: 10 september 2018
Kijkduin: 10 september 2018
Statenkwartier: 10 september 2018
Waldeck: 10 september 2018

Volgsysteem

Leerlingen worden gevolgd via Magister. Alle afspraken, gesprekken enzovoort worden gedocumenteerd en opgeslagen in Magister zodat teamleiders, mentoren, docenten het proces ook nauwlettend kunnen volgen.

Presentie

Bij absentie wordt dezelfde dag nog contact opgenomen met de leerling en diens opvoeder(s). Opvallend is dat leerlingen die een keer missen meestal zelf vragen om op een ander dag te mogen komen. Deze houding bewerkstelligt onder de leerlingen ook dat zij bijvoorbeeld zelf regelen dat zij gemiste toetsen kunnen inhalen.

Opvoeders en begeleiding

Tijdens de diverse contactmomenten met opvoeder(s) komt vaak naar voren dat er een behoefte is aan tips & trucs.

Opvoeders lopen tegen diverse zaken aan als:

• strijd met het kind over te maken en te leren huiswerk
• zelf niet weten hoe het kind te ondersteunen
• geen vakinhoudelijke kennis hebben en ook niet weten hoe hiermee om te gaan
• social media
• aandacht voor de telefoon
• gamen
• zelf lange werkdagen maken waarna zin en tijd om aandacht te besteden aan huiswerk er niet is

Ook de opvoeder wordt tijdens het begeleidings- of coachingstraject begeleid in hoe deze zaken aan te pakken. Er ontstaat een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid en het kind ervaart het wij-gevoel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleider / coach van de locatie.

Kijkduina.william@mariscollege.nl

Begeleider / coach Kijkduin: Dhr. A. William