Informatie coronavirus voor scholen en kinderopvang

Scholen/ kinderopvang en coronavirus

Kinderen van 0 t/m 6 jaar die alleen neusverkouden zijn en géén koorts hebben, mogen naar de kinderopvang en basisschool. Behalve als zij een contact zijn van een patiënt met het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts en/of benauwdheid.

Jonge kinderen zijn vaker neusverkouden, maar worden nu vaak geweerd omdat neusverkoudheid een symptoom van het coronavirus (COVID-19) kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een snotneus echter vaak veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen vertonen over het algemeen milde klachten bij het coronavirus en lijken ook beperkt bij te dragen aan de overdracht van het virus.

Kinderen vanaf 7 jaar

Kinderen van 7 jaar en ouder en medewerkers blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts. Als de kinderen en medewerkers 24 uur klachtenvrij zijn, mogen zij weer naar school of de kinderopvang. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis benauwd is en/of koorts heeft.

Wat kunt u als school/kinderopvang doen?

Bij een ziekmelding vraagt u wat de klachten zijn. Kinderen t/m 6 jaar die alleen neusverkouden zijn, maar geen koorts hebben, mogen naar school of opvang. Kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen die klachten hebben passend bij het coronavirus kunt u adviseren om zich te laten testen. Het testen van kinderen van 0 t/m 6 jaar met neusverkoudheid is met name van belang als zij een contact zijn van een patiënt met het coronavirus of als er meerdere kinderen in een klas ziek zijn. De GGD kan hierin adviseren.

De schoolleider of locatiemanager meldt drie of meer gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard (zoals diarree, vlekjesziekten) altijd bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. Dit geldt ook bij infecties van (mogelijk) coronavirus: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.

Meld mogelijke uitbraken van het coronavirus op uw school/kinderopvang bij de GGD Haaglanden, afdeling infectieziektebestrijding, via telefoonnummer 070 3537240, optie 0 en kies voor ‘scholen en kinderopvang’. Dit nummer is

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op uw school/kinderopvang?

GGD Haaglanden voert een bron- en contactonderzoek uit onder alle mensen waarmee de medewerker/het kind tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. De GGD vraagt dan aan de patiënt (of ouder/verzorger) met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Indien uw school of kinderopvang betrokken is in een contactonderzoek, neemt de GGD contact met u op.

Op de volgende site van de AJN (https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/(externe link)) staan 2 beslisbomen om voor scholen/kdv’en te beslissen of een verkouden kind mag komen.

Wat zijn de regels voor leerlingen, ouders of onderwijspersoneel na een vakantie in landen met een oranje of rood reisadvies?

Controleer ook altijd de informatie op Rijksoverheid.nl(externe link) voor de meest actuele regels voor kinderen, kinderopvang en scholen.

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl(externe link). Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood land moeten ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Scholen doen er verstandig aan, ook hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Controleer ook altijd de informatie op Rijksoverheid.nl(externe link) voor de meest actuele regels voor kinderen, kinderopvang en scholen.

Voor wie geldt de quarantaine na een vakantie in een oranje of rood land?

De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19 geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen.

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen (gebieden waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan) is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. Scholen zullen in dat geval dus leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden (maar het is ook niet verboden). Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

’ onder het kopje ‘Wat zijn de regels voor leerlingen, ouders of onderwijspersoneel na een vakantie in landen met een oranje of rood reisadvies?’ en na de zin ‘Scholen doen er verstandig aan, ook hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

bron:

https://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/informatie-coronavirus-voor-scholen-en-kinderopvang.htm