Over Houtrust

Maris College Houtrust

De deuren van Maris College Houtrust staan wagenwijd open voor iedereen met een tl (mavo) en of mavo/havo-advies. Persoonlijke aandacht voor ieder kind staat op Maris Houtrust hoog in het vaandel. Al in de ochtend is er een moment van aandacht voor elke leerling die binnenkomt. Dankzij een bevlogen team voelen leerlingen van Maris Houtrust zich in dit kleine, overzichtelijke schoolgebouw écht gezien.

Tweetalig Onderwijs (TTO)

Maris Houtrust de eerste school in Den Haag met een tweetalige mavo. Wie hiervoor kiest, volgt in de onderbouw 70% van de lessen in het Engels. Dus bijvoorbeeld bij wiskunde of geschiedenis wordt een Engelstalige methode gebruikt en spreekt de docent tijdens de les alleen Engels. Verder wordt van de leerlingen verwacht dat ze ook in de les onderling Engels spreken. Tweetalig onderwijs bereidt leerlingen goed voor op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. Iedereen met een mavo-advies is welkom op de tweetalige mavo (TTO), hiervoor gelden geen extra vereisten. De tto-mavo klas doet in het vierde jaar, net als alle andere leerlingen, het regulier Nederlands eindexamen. Leerlingen die kiezen voor tweetalig onderwijs vormen samen een klas. Alle andere leerlingen starten in een gemengde mavo/havo-brugklas. Leerlingen die na het eerste brugklasjaar de havo-kans gaan volgen, vervolgen vanaf havo 4 hun lessen op Maris Belgisch Park.

Lifeskills

Naast de theoretische vakken krijgen leerlingen op Maris Houtrust vanaf de eerste tot en met de vierde klas lessen in Lifeskills. Rondom verschillende thema’s doen leerlingen tijdens deze lessen onderzoek vanuit allerlei (beroeps)richtingen, zoals informatietechnologie, art & design, koken en sport. Hun bevindingen werken ze uit in verschillende opdrachten. Ook worden op Maris Houtrust gedurende het hele schooljaar extra sportactiviteiten georganiseerd voor leerlingen. Tijdens deze lessen schenken we aandacht aan skills als oplossend en creatief denken, communicatieve vaardigheden en digiskills. We proberen tijdens deze lessen de leerlingen bewust te maken van waar hun interesses en talenten liggen en we helpen ze zo een goede keuze te maken voor een beroepsrichting.

In het tweede en derde leerjaar wordt vervolg gegeven aan de skillslessen door lessen in het vak Dienstverlening en Producten (D&P). Dit vak biedt de gelegenheid om kennis te maken met beroepen uit vrijwel alle sectoren. Er wordt geoefend met koken in onze nieuwe keuken, techniek, websites bouwen, apps ontwikkelen, toneel spelen, muziek maken en het organiseren van (sport)activiteiten. D&P wordt met een examen afgesloten in leerjaar 3. In leerjaar 4 doen de leerlingen, naast 6 theorievakken, examen in lo2(sport), muziek, informatietechnologie of art & design. Bij D&P in jaar 3 hebben de leerlingen al een keuze gemaakt voor 1 van deze praktische vakken. In leerjaar 4 verdiepen zij zich nog meer in de stof van deze vakken en bereiden zich zo voor op het centraal eindexamen. (spatie) Eindexamen doen in één van deze praktische vakken, betekent dat er in 7 vakken eindexamen wordt gedaan; 6 theoretische vakken en 1 praktisch vak. Eindexamen doen in 7 vakken biedt de leerlingen de mogelijkheid om na 4 mavo door te stromen naar 4 havo op locatie Belgisch Park.