18 november 2020
Happy Lessen

Lekker in je vel zitten vinden we belangrijk bij ons op school. Iedereen heeft wel eens een dip, dat is niet leuk, maar bij de meeste mensen gaat het na een paar dagen weer over. Als het langer duurt, kan het zijn dat er meer speelt. Je gelukkig voelen is een toestand die je sterker en weerbaarder maakt. Geluk gaat bijvoorbeeld samen met betere schoolprestaties en meer energie. Om op tijd te signaleren dat een dipje langer duurt dan een paar weken gaan we in klas twee starten met de Happylessen. Happyles bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Klassikale introductieles face-to-face les over geluk en niet lekker in je vel zitten;
  • Twee e-learning lessen met theorie, oefeningen, tips en filmpjes.
  • Afsluitende klassikale les face-to-face les met herhaling van lesstof.
  • Happylestest online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik, schoolverzuim; voor- en nameting.

Tot slot vindt er een adviesgesprek plaats met de leerling. De reden dat zij met iedereen in gesprek gaan, is om te voorkomen dat degenen met wie het niet goed gaat ‘eruit springen’ omdat zij nog een extra gesprek krijgen en anderen niet.

Delen met

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Andere berichten