Leerling-enquête docenten

Beste leerling,

Met deze vragenlijst willen we je vragen aan te geven wat je vindt van de manier van lesgeven van de hieronder genoemde docent(e). Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre je deze bij de docent(e) vindt passen.
Wees eerlijk bij het beantwoorden van de vragen.

Aan het eind van de vragenlijst kun je een toelichting geven op je antwoorden. Mocht je op een vraag geen antwoord weten, geef dat dan aan bij de toelichting.


Stap 1 van 5