Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan horen wij dat graag! Lees onderstaande informatie om er zeker van te zijn dat uw klacht op de juiste plek terecht komt.

Klachtenregeling Maris College

Het Maris College streeft ernaar klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt zich dan wenden tot de mentor, teamleider of de locatiedirecteur.

Verloopt dit overleg voor u onbevredigend, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur van het Maris College, mevrouw J. Van Biemen. Dit kunt u doen als er sprake is van een ernstig conflict of ernstige klacht.

Klachtenregeling VO Haaglanden

Voor alle scholen van de Stichting VO Haaglanden is een uniforme klachtenregeling vastgesteld. Hierin wordt onder andere beschreven welke weg u kunt volgen als er klachten over het onderwijs zijn of wanneer er een conflict met iemand van de school is. U kunt deze regeling bij de administratie van de Stichting opvragen: www.vohaaglanden.nl.