Studiedagen 10 april & 22 Mei

Hierbij willen wij u informeren over de planning van twee extra ontwikkeldagen. In reactie op de ervaren werkdruk en het gebrek aan ruimte voor onderwijsontwikkeling, die mede aanleiding zijn geweest voor de afgelopen stakingsdagen, hebben wij besloten om onze docenten op vrijdag 10 april en vrijdag 22 mei vrij te stellen van hun lesgevende taak. De vrijgekomen tijd kunnen zij onder andere gebruiken voor het maken van toetsen, het ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen en het opstellen van de programma’s van toetsing en afsluiting voor 2020-2022.

Voor uw zoon of dochter betekent dit dat er op deze dagen geen reguliere lessen zijn. Op alle locaties kan wel onderwijs worden gevolgd en zullen medewerkers aanwezig zijn die de leerlingen kunnen begeleiden bij openstaande opdrachten of onderdelen die leerlingen graag extra willen oefenen. Ook zal er de mogelijkheid zijn om toetsen in te halen. Deelname aan deze opvang is vrijwillig.

Als uw zoon of dochter gebruik wil maken van de opvang moet dit kenbaar worden gemaakt bij de mentor. Leerlingen moeten zich uiterlijk een week van tevoren hebben aangemeld voor de opvang waarbij zij aan moeten geven waar zij aan willen werken. Voor de opvang op 10 april moeten leerlingen zich dus op 3 april hebben aangemeld en voor 22 mei moet de aanmelding op 15 mei binnen zijn. Op basis hiervan kunnen wij de medewerkers die de opvang verzorgen gericht voorbereiden zodat de juiste lesmaterialen en toetsen beschikbaar zijn.
We gaan ervan uit dat we u hiermee voldoende heb geïnformeerd, indien u nog vragen heeft over de verdere organisatie van de opvang kunt u terecht bij uw eigen locatiedirecteur.