Staking 30 en 31 januari

Op 30 en 31 januari 2020 wordt er opnieuw gestaakt in het onderwijs. De directie van het Maris College onderschrijft uiteraard ook de zorgen over het onderwijs in ons land. Het lerarentekort en de ervaren werkdruk maken dat de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier steeds verder onder druk komen te staan. Om die reden begrijpen wij de wens van veel collega’s om te gaan staken.

Op het Maris College zal op beide dagen geen les worden gegeven omdat een groot deel van de docenten heeft aangegeven dat zij willen deelnemen aan de staking. Alle Maris locaties zijn op beide dagen open van 8.15 uur tot 12.30 uur voor opvang van leerlingen die toch naar school willen komen. Docenten die niet deelnemen aan de staking hebben op deze dagen de mogelijkheid om leerlingen op individuele basis of in groepjes extra begeleiding te geven voor hun vak. Deze docenten maken hier zelf afspraken over met leerlingen die behoefte hebben aan deze extra ondersteuning. Wij zullen de leerlingen uiterlijk volgende week maandag laten weten welke docenten op 30 en 31 januari aanwezig zijn. Tevens bieden wij aan de leerlingen de gelegenheid beide dagen gebruik te maken van de faciliteiten op school om op zelfstandige wijze taken af te ronden en te leren.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over de invulling van de komende stakingsdagen. Voor verdere vragen of informatie verwijs ik u naar de directeur van de locatie waar uw zoon of dochter onderwijs volgt.