Belangrijk Bericht vanuit VO Haaglanden: Schoolreizen

Geachte leerlingen/ouders/medewerkers,

Inmiddels is duidelijk dat het corona-virus ons land en dus ook onze regio steeds meer in de greep krijgt. Ook in en buiten Europa lijkt de situatie niet onder controle en raken nog steeds mensen besmet. Binnen VO Haaglanden volgen we de landelijke situatie op de voet en volgen we de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en GGD.

Scholen worden inmiddels door leerlingen, ouders en medewerkers benaderd met de vraag of (binnenlandse en/of buitenlandse) schoolreizen nog wel door kunnen gaan. Het moment is nu gekomen om daarover een beslissing te nemen en duidelijkheid te verschaffen. We kiezen daarbij voor een duidelijke, eenduidige richtlijn.

Het College van bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de medewerkers van onze scholen en de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We willen zo goed als mogelijk de gezondheid van alle betrokkenen waarborgen. Binnen dat beleid past het om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken.

Tegen de bovengenoemde achtergrond nemen we het besluit dat in het schooljaar 2019-2020 op alle tien de VO-Haaglanden scholen iedere schoolreis komt te vervallen. Het betreft dus zowel de binnenlandse als ook buitenlandse schoolreizen.

Ouders zullen door de scholen schadeloos worden gesteld.

Wij realiseren ons dat ons besluit een enorme impact heeft binnen de scholen. Tegelijkertijd vragen wij om begrip voor ons standpunt dat de veiligheid van zowel medewerkers als leerlingen voor ons de hoogste prioriteit heeft.