15 april 2022
Voorbereiden op het eindexamen

Door schoolsluitingen en hybride onderwijs hebben sommige leerlingen minder lesuren gehad dan voor corona normaal was. 
Dat werkt niet voor iedereen even goed om bij te blijven met de lesstof. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen straks klaar zijn voor het examen, is er lerenvoorhetexamen.nl. Een initiatief van Kennisnet op verzoek van Ministerie van OCW met als doel: het toegankelijk maken van kosteloos eindexamenhulp voor alle eindexamenleerlingen in Nederland. 

Voor wie is Leren voor het examen?

Lerenvoorhetexamen.nl is vooral gemaakt voor eindexamenleerlingen. Maar ook voor leraren, bijlesdocenten, ouders en opvoeders kunnen het materiaal gebruiken om een eindexamenleerling te helpen bij de voorbereiding op het examen. Het materiaal is naast de lessen op school te gebruiken. Met deze toegevoegde informatie per vak met o.a. video’s en oefenexamens vinden leerlingen ondersteuning om zich extra voor te bereiden.

Wat vind je op lerenvoorhetexamen.nl?

  • Verkorte syllabi, met vereenvoudigde begrippen- en onderwerpenlijst
  • Uitlegvideo’s van bekende YouTube-docenten
  • Uitlegvideo’s over moeilijke examenvragen
  • Oude examens om te oefenen
  • Toegang tot examenstof
  • ExamenBoosters voor de laatste voorbereidingen

Meer weten over hoe u uw kind kunt helpen met het voorbereiden het eindexamen? 

Delen met

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Andere berichten