8 december 2021
Gastlessen Drugskompas

Op Maris Bohemen vinden we het belangrijk om gastlessen voor onze leerlingen te verzorgen rondom verschillende maatschappelijke thema’s. Zo hebben we met DrugsKompas, onderdeel van Indigo Preventie, gastlessen opgezet waarbij we aandacht besteden aan het voorkomen én signaleren van verslavingen.

Niet alleen alcohol of drugs, maar ook game- en gokverslavingen zijn een belangrijk onderdeel van deze gastlessen. Met bewustwording en gesprekken in de klas willen we onze leerlingen op een laagdrempelige manier in gesprek laten gaan met elkaar. Ieder jaar organiseren we daarom in de week voor de herfstvakantie voor leerlingen van leerjaar 3 een programma met als thema ‘Gezond gedrag’. Deze week is gevuld met onderwerpen als social media, seksualiteit en relaties, omgaan met geld, voeding en middelen. Soms in de vorm van een theatervoorstelling of zoals dit jaar een escaperoom.

Gastlessen

Tijdens de gastlessen over alcohol en drugs gaat het gesprek over de effecten en risico’s van de meest gebruikte middelen onder jongeren zoals alcohol, tabak, cannabis, lachgas en XTC. Bij risico’s van lachgas gebruik gaat het dan over allerlei gezondheidsproblemen die kunnen optreden, van hoofdpijn, duizeligheid tot tintelingen in handen en voeten. Maar ook dat bij overmatig gebruik zenuwschade en in het ergste geval verlamming kan optreden.

Doel: onze leerlingen stimuleren om hun eigen mening over alcohol en drugs te formuleren.

Vast aanspreekpunt op school

Natalja Verhoeven is als vast contactpersoon verbonden aan onze locatie.

Iedere 2e dinsdag van de maand is er een jongerenspreekuur in de ochtend waar leerlingen en/of ouders voor aangemeld kunnen worden door de docenten. Leerlingen kunnen ook vrij binnen wandelen met vragen. Het docententeam van Maris Bohemen krijgt daarnaast ook training vanuit Indigo Preventie. Voor alle collega’s is het goed om te weten wat er landelijk speelt op dit gebied, maar ook goed om tips te krijgen hoe je gebruik bij leerlingen kunt signaleren.

Zorgcoördinator Marca Paulusma is blij met de expertise die we als school in huis halen: “Als school willen we graag inzetten op het versterken van Lifeskills en we hopen dat de leerlingen dankzij de verschillende gastlessen goed geïnformeerd gezonde keuzes maken. ”

Ook voor ouders van onze leerlingen

Indigo Preventie organiseert buiten onze school twee keer per jaar ouderbijeenkomsten waarbij ook de ouders van onze leerlingen worden uitgenodigd. Hoe meer ouderlijk toezicht en duidelijke regels thuis over alcohol en drugs, hoe kleiner de kans dat gebruik uitloopt tot problemen. Ouders hebben daarom een belangrijke beschermende rol in het voorkomen van problemen rondom middelengebruik bij jongeren.

Vragen?

Neem contact op met Natalja Verhoeven n.verhoeven@indigohaaglanden.nl, ook voor het inplannen van spreekuren voor jongeren en voor vragen van ouders.

Delen met

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Andere berichten