10 november 2021
Begeleiding & Coaching (B&Co)

De werkwijze van B & Co is erop gericht de leerling optimaal en met succesbeleving te laten werken aan het verbeteren van zowel de studievaardigheden als de studieresultaten. Wij helpen de leerling bij het leren leren. 


Begeleiding 

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om na hun laatste les huiswerk te komen maken onder begeleiding en met ondersteuning. Zij worden aangespoord verschillende leerstrategieën te gebruiken en planningen te maken voor de korte- en voor de lange termijn. Hierbij is het gebruik van een dag-/weekplanner verplicht. Leerlingen maken een planning en laten het gemaakte en geleerde werk aftekenen. 


Per leerling wordt gekeken welke leerstrategie – afhankelijk van het vak – op dat moment toegepast kan worden. Wanneer de doelen zijn bereikt met de leerling, zal deze uitstromen. Aanmelding geschiedt te allen tijde in overleg met teamleider/mentor/coördinator passend onderwijs. 

 

Coaching 

Leerlingen die in hun leerproces extra ondersteuning behoeven 

m.b.t. studievaardigheden kunnen worden aangemeld. Een leerling krijgt gedurende zes weken kosteloos één op één coaching en begeleiding. Na zes weken bespreken we met de leerling en diens opvoeder(s) de voortgang. Na deze periode kan de intensieve begeleiding, indien nodig, worden omgezet in begeleiding bij het huiswerk. Hieraan zijn kosten verbonden. In een enkel geval – wanneer het gewenste resultaat nog niet is bereikt en we menen dat dit nog wel bereikt kan worden – wordt de coaching voortgezet. 

Dit traject wordt dan met vier weken verlengd. Hieraan zijn eveneens kosten verbonden. Een leerling kan enkel worden aangemeld door teamleider/ mentor/coördinator passend onderwijs. Na aanmelding volgt op korte termijn een intakegesprek met de coach B&Co. Hier wordt besproken welke ondersteuning nodig is. Ook stellen we een leer-/werkcontract op dat wordt ondertekend door leerling/opvoeder/coach. Hierna kan de leerling spoedig starten met het traject. 

 

Aanmelden 

Leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld door teamleider/mentor/copa.  

Voor leerlingen van leerjaar 1 geldt dat zij na rapport 1 kunnen worden aangemeld. 

 

Ouders/verzorgers kunnen de wens voor de start van B&Co aangeven bij de teamleider/mentor/copa/coach B&Co. Hierna wordt zorgvuldig bekeken of de leerling in aanmerking komt. Leerlingen die reeds zijn aangemeld zijn al vanaf 11 oktober gestart. 

  

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar s.vandenbeukel@mariscollege.nl of t.tramper@mariscollege.nl. 

Om kwaliteit te kunnen bieden hanteren wij een maximumaantal van 15 leerlingen per dag.  

Indien dit maximum is bereikt en leerlingen worden aangemeld, komen zij op een wachtlijst te staan. 

Delen met

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Andere berichten