16 september 2021
Samen in beweging voor kansrijk onderwijs!

Op maandag 30 augustus vond in de aula van het Maris College Bohemen de opening van het nieuwe schooljaar plaats. Algemeen directeur Judith van Biemen presenteerde hierbij de schoolplannen voor het komende jaar aan de hand van het verhaal van leerlingen Leila (Maris Bohemen) en Afaf (Maris Waldeck).

‘Wij verbinden ons aan jouw toekomst’ is onze missie. Het is de belofte aan onze leerlingen. Op het Maris College moedigen we onze leerlingen daarom aan om het beste uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare opleidingsniveau na te streven. Wij zien het als onze opdracht om hiervoor kansen te creëren en om elk kind in staat te stellen deze onderwijskansen ten volste te benutten. 

Ik was middelmatig en voordat ik hier kwam, was ik er niet bezorgd om... Ik wist niet dat het best makkelijk is om op een hoger niveau te komen. Ik kan na de eerste klas nog steeds naar kader/tl. Daar kwam ik pas achter toen ik hier zat. Daarom doe ik nu beter mijn best.

De examenresultaten van het schooljaar 2020-2021 bevestigen, met het hoge slagingsgehalte, de kans op een succesvolle onderwijscarrière op het Maris College. Van onze vmbo-basis leerlingen is 100% geslaagd, op vmbo-kader niveau mochten wij 99% van onze leerlingen feliciteren en 100% van de leerlingen die het vmbo examen aflegden in de gemengde leerweg. 99% van onze mavo leerlingen behaalden hun diploma, evenals 100 % van de havo examenkandidaten. En op vwo-niveau slaagde 98% van onze leerlingen. Hier zijn wij bijzonder trots op!  

Het kost me moeite om mijn ouders te laten weten wat ik wil in het leven. Ik ben hun eerste kind en in ons gezin de eerste persoon die niet is opgegroeid in een ontwikkelingsland. Mijn ouders komen uit Mauritanië. Bij ons gaat een meisje pas uit huis als ze getrouwd is en ik wíl helemaal niet trouwen. Ik ben anders. Ik wil nog steeds gaan studeren in Amerika, maar ik heb gezien dat zoiets moeilijk te bereiken is zonder hulp. Ik moet er veel voor over hebben, maar ik zie het als een mijlpaal als het me lukt.

De lat ligt hoog, en onze ambities ook. We zijn als school constant in beweging en zetten dit schooljaar nog meer in op het aanreiken van 21e -eeuwse vaardigheden zoals kunnen plannen, samenwerken, communiceren en zelfsturing.  Zo reiken we onze leerlingen naast kennis ook de benodigde ‘life skills’ aan om succesvol deel te kunnen nemen aan onze samenleving.  

Leila heeft inmiddels haar middelbare school diploma op zak en start dit jaar met de technische opleiding Human Technology in Rotterdam. En van Afaf gaan we komende jaren nog meer horen, zij is over gegaan naar klas 2 op Waldeck.  

Als team en directie kijken we uit naar dit schooljaar! 

Delen met

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Andere berichten