School­wijkagent op Belgisch Park

Schoolwijkagent Saskia Essenberg zal dit schooljaar iedere woensdag tijdens de kleine pauzes rondlopen op Maris College Belgisch Park. Door de zichtbaarheid van de politie op deze manier te vergroten werken wij aan de veiligheid in en om onze school. Leerlingen kunnen bij haar terecht met al hun opmerkingen, vragen of suggesties. Zo proberen wij de drempel te verlagen om in gesprek te gaan met de politie.

Hoewel schoolveiligheid in eerste instantie een opdracht is die wij als Maris College zelf hebben, is een nauwe samenwerking tussen school en politie belangrijk. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geeft aan dat een schoolwijkagent die regelmatig preventief langskomt, veel jongeren leert kennen. ‘Andersom wordt de drempel lager voor leerlingen om contact op te nemen met de politie. Daardoor is de politie eerder op de hoogte van signalen, en kan er beter worden gehandeld.’ Samen met onze politiecontactpersoon kunnen we dus blijven werken aan een veilige leeromgeving voor alle leerlingen.

Saskia Essenberg kijkt ernaar uit om onze school te leren kennen. U kunt haar bereiken via het e-mailadres: saskia.essenberg@politie.nl. Ook kunt u telefonisch met haar in contact komen via het landelijke servicenummer van de politie: 0900-8844. Daarnaast is zij actief op de sociale media. Zo houdt zij een Twitter- (@Pol_Essenberg) en Instagramaccount (@jeugdagentsaskia) bij.