Over Belgisch Park

Maris College Belgisch Park

Op Maris Belgisch Park verwelkomen wij in ons monumentale schoolgebouw leerlingen met een havo- en vwo-advies. Hier ontwikkelen zij belangrijke vaardigheden en worden ze gestimuleerd om te onderzoeken, samen te werken, te analyseren en creatief te denken. Op Maris Belgisch Park combineren we reguliere vakken, zoals Nederlands en geschiedenis, met projectmatige vakken, waarin leerlingen samen met klasgenoten werken aan projecten van échte opdrachtgevers.

Technasium voor havo & vwo

Al in de onderbouw maken leerlingen kennis met het Technasium en ervaren ze hoe een onderzoekende- en creatieve houding bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken uit bijvoorbeeld de financieel-economische-, medische-, bancaire- en agrarische sector.

 

 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

Bij het technasiumvak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ werken leerlingen in groepjes aan een project voor een echte opdrachtgever en kruipen ze in de huid van een professional in een bètatechnisch beroep. De opdrachten komen uit bedrijfssectoren als water, energie & natuur, mobiliteit & ruimte, science & exploration, voeding & vitaliteit, mens & medisch, market & money en lifestyle & design. In de opdrachten wisselen denken en maken elkaar af. Zo zijn de leerlingen bij het ene project onderzoeker naar een oplossing voor een probleem en in de volgende opdracht ontwerper van een tastbaar product. In de brugklas krijgt iedereen O&O, daarna wordt het een keuzevak. De afsluitende meesterproef wordt beoordeeld door docenten én opdrachtgevers.

 

Woord & Beeld (W&B)

Bij het vak Woord en Beeld staat het vertellen van een verhaal centraal. Denk hierbij aan film, fotografie en nieuwe media; maar ook aan bijvoorbeeld strips tekenen, een reclamecampagne verzinnen en het schrijven van short stories. Ze krijgen les in filmen en het gebruik van toepassingen als InDesign en Photoshop. Ook bij dit vak passen zij het geleerde toe in projecten van verschillende opdrachtgevers en doen dat zowel binnen, als buiten het schoolgebouw. Alle brugklassers volgen O&O en W&B en kiezen aan het eind van het jaar met welk vak ze verder willen gaan.