Leerlingen deelnemers aan Eurodelta Climate Challenge with the Next Generation

10 Technasiumleerlingen uit 4vwo van het Maris College BP hebben deelgenomen aan de ‘Eurodelta Climate Challenge with the Next Generation’.

 Samen met studenten van de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden hebben ze zich gebogen over het vraagstuk hoe de gemeente het verminderen van afval kan faciliteren met gebruikmaking van de deeleconomie.

Onder begeleiding van medewerkers van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden
hebben de leerlingen en studenten door middel van de methode ‘design thinking’ gewerkt aan mogelijke oplossingen voor het vraagstuk en die gepresenteerd aan de deelnemers van de Eurodelta Conferentie. 

Bekijk hieronder een korte impressie van de challenge: