15 oktober 2020
Belangrijke mededeling mondkapjesplicht

Het kabinet heeft tijdens haar laatste persconferentie laten weten dat er een verplichting komt op het dragen van mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. Dit zal ook gelden voor middelbare scholen, zodra de wetswijziging een feit is.

Vooruitlopend hierop heeft onze MR in de vergadering van woensdag 14 oktober het akkoord gegeven om de verplichting op het dragen van een mondkapje op alle locaties van het Maris College in te voeren vanaf donderdag 15 oktober. Deze verplichting geldt voor alle momenten waarop leerlingen en medewerkers in beweging zijn, dus op de gangen tijdens leswisselingen, in de aula’s tijdens pauzes en/of tussenuren en tijdens praktijklessen.

Wij vragen u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op school over voldoende mondkapjes beschikt om regelmatig te kunnen wisselen.

 

Delen met

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Andere berichten