Aanmeldprocedure 2022-2023

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Een belangrijke en spannende periode breekt aan voor u en uw kind. Indien u, na uw bezoek aan één van onze scholen, uw kind wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar is er een aantal belangrijke regels waar u mee te maken krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit soms onoverzichtelijk kan zijn. Om u te helpen hebben wij hieronder de procedure en het tijdpad voor u op een rij gezet.

De procedure en het tijdpad óók voor schooljaar 2022-2023 kunt u hier terugvinden https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2021-2022/

Onderstaand kunt u een filmpje inzake de procedure bekijken

Start- en einddatum aanmelding

Vanaf 12 februari tot en met 25 februari 2022 kunt u uw kind bij ons aanmelden. Via de basisschool ontvangt u twee formulieren: het aanmeldformulier (hierop staan de unieke code en het basisschooladvies) en de voorkeurslijst. 

In het geval dat u – in verband met corona – het formulier niet persoonlijk bij ons afleveren, kunt u de aanmelding op twee manieren doen:

Deponeren in de brievenbus van de Maris locatie van uw eerste keuze

Deponeer het ingevulde aanmeldformulier en de voorkeurslijst in een envelop in de brievenbus van de Maris locatie van uw eerste keuze. Vermeld op die envelop duidelijk de naam van uw kind en het woord ‘aanmelding’. 

Mailen naar de teamleider onderbouw van de Maris locatie van uw eerste keuze

Scan het ingevulde aanmeldformulier en de voorkeurslijst en mail ze naar de teamleider onderbouw van de Maris locatie  van uw eerste keuze. Vermeld bij onderwerp ‘aanmelding’.  Hier volgen per locatie de contactgegevens van de teamleiders onderbouw: 

Maris Belgisch Park: Mw. R. Akeroyd – r.akeroyd@mariscollege.nl
Maris Bohemen: Mw. A. Gerbranda – a.gerbranda@mariscollege.nl
Maris Houtrust: Mw. F. van Zeijl – f.vanzeijl@mariscollege.nl
Maris Kijkduin: Dhr. J. Rootert – j.rootert@mariscollege.nl
Maris Statenkwartier: Dhr. K. Siepelinga – k.siepelinga@mariscollege.nl
Maris Waldeck: Mw. M. van Eijk – m.veyk@mariscollege.nl 
Maris Waldorf: Mw. D. Duijmelinck – d.duijmelinck@mariscollege.nl

Sommige basisscholen doen mee met digitaal aanmelden. Dit betekent dat u uw kind digitaal kunt aanmelden op de  middelbare school. U hoeft dan niet langs te komen om het formulier in te leveren, maar u krijgt van de basisschool een inlog in de applicatie die door de BOVO gebruikt wordt. Daar kunt u zelf de aanmelding van uw kind inzetten en de voorkeurslijst invullen.

Alle aanmeldingen die zijn binnengekomen binnen de aangegeven periode van aanmelding worden in behandeling genomen.

Let op:

  • Het advies is om minimaal vijf scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Dit mogen verschillende Maris locaties zijn. Voor uw informatie: het Maris College heeft 3 locaties met lwoo onderwijs (Maris Kijkduin, Maris Waldeck en Maris Statenkwartier).
  • Indien het een aanmelding voor Tweetalig onderwijs (tto) op locatie Houtrust betreft, wordt er een afspraak met u en uw kind gemaakt voor een motivatiegesprek.

Centrale loting en bericht van plaatsing

De meeste leerlingen worden geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Het kan echter voorkomen dat onze school meer aanmeldingen ontvangt dan we plekken hebben. In dat geval zullen onze voorrangsregels worden toegepast.

Het Maris College hanteert onderstaande voorrangsregels:

  • Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer een locatie van het  Maris College de eerste keus is.
  • Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer een locatie van het Maris College de eerste keus is.

Op donderdag 15 april (uiterlijk vrijdag 16 april) horen alle ouders via de BOVO op welke school hun kind is geplaatst. Indien dat een van onze locaties betreft, ontvangt u enkele dagen later ook bericht van het Maris College. Bij dit bericht ontvangt u tevens ons inschrijfformulier. 

Kennismakingsgesprek met u en uw kind

In de periode na de meivakantie wordt een kennismakingsgesprek gepland met u en uw kind. U ontvangt hiervoor per brief een uitnodiging of u wordt gebeld door de administratie. U dient tijdens dit gesprek het ingevulde inschrijfformulier van het Maris College in te leveren.

Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Leerlingen ontvangen bij het kennismakingsgesprek informatie over de kennismakingsmiddag. Op een woensdag- of donderdagmiddag aan het eind van dit schooljaar worden de nieuwe leerlingen daarvoor uitgenodigd. De leerlingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post en de basisschool van herkomst wordt door ons geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben omtrent de aanmeldperiode, dan kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw op de locatie van inschrijving (https://mariscollege.nl/) of via de mail info@mariscollege.nl