Aanmeldprocedure

Een belangrijke en spannende periode breekt aan voor u en uw kind. Indien u, na uw bezoek aan één van onze scholen, uw kind wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar is er een aantal belangrijke regels waar u mee te maken krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit soms onoverzichtelijk kan zijn. Om u te helpen hebben wij hieronder de procedure en het tijdpad voor u op een rij gezet.

De procedure en het tijdpad voor scholen in Den Haag kunt u ook altijd via de website van de BOVO  terugvinden.   

 

Start- en einddatum aanmelding

Vanaf 11 februari tot en met 24 februari 2023 kunt u uw kind bij ons aanmelden via onderstaande inschrijfformulier. Daarnaast kunt u ook via de basisschool twee formulieren ontvangen: het aanmeldformulier en de voorkeurslijst.  Alle aanmeldingen die binnen de aangegeven periode binnenkomen worden in behandeling genomen.

Inleveren formulieren

In het geval dat u – in verband met corona – het formulier niet persoonlijk bij ons aflevert, kunt u de aanmelding op drie manieren doen:

1. Deponeer in de brievenbus van de Maris locatie van uw eerste keuze

Deponeer het ingevulde aanmeldformulier en de voorkeurslijst in een envelop in de brievenbus van de Maris locatie van uw eerste keuze. Vermeld op die envelop duidelijk de naam van uw kind en het woord ‘aanmelding’.

2. Mailen naar de Maris locatie van uw eerste keuze

Scan het ingevulde aanmeldformulier en de voorkeurslijst en mail het naar de Maris locatie van uw eerste keuze. Vermeld bij onderwerp ‘aanmelding’.
Hier volgen de contactgegevens van de locaties:

3. Digitaal mits de basisschool hier aan mee doet

Sommige basisscholen doen mee met digitaal aanmelden. Dit betekent dat u uw kind digitaal kunt aanmelden op de middelbare school. U hoeft dan niet langs te komen om het formulier in te leveren, maar u krijgt van de basisschool een inlog in de applicatie die door de BOVO gebruikt wordt. Daar kunt u zelf de aanmelding van uw kind inzetten en de voorkeurslijst invullen.

Let op:

  • Het advies is om minimaal vijf scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Dit mogen verschillende Maris locaties zijn.
  • Indien het een aanmelding voor Tweetalig Onderwijs op locatie Houtrust betreft, wordt er een afspraak met u en uw kind gemaakt voor een motivatiegesprek.

Bericht van plaatsing

De meeste leerlingen worden geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Het kan echter voorkomen dat onze school meer aanmeldingen ontvangt dan we plekken hebben. In dat geval zullen onze voorrangsregels worden toegepast.

Het Maris College hanteert onderstaande voorrangsregels als onze school de eerste keus is:

  • Leerlingen met een (half-, stief) broer of zus op onze school worden automatisch geplaatst.
  • Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst.

Op woensdag 5 april tussen 15:00-17:00u ontvangt u vanuit de BOVO bericht over de plaatsing van uw kind. Enkele dagen later ontvangt u ook bericht van het Maris College. Bij dit bericht ontvangt u tevens ons inschrijfformulier.

Kennismakingsgesprek met u en uw kind

In de periode na de meivakantie wordt een kennismakingsgesprek gepland met u en uw kind. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. U dient tijdens dit gesprek het ingevulde inschrijfformulier van het Maris College in te leveren.

Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Leerlingen ontvangen bij het kennismakingsgesprek informatie over de kennismakingsmiddag. Aan het einde van dit schooljaar ontvangen de leerlingen per post een persoonlijke uitnodiging. De basisschool van herkomst wordt door ons geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben omtrent de aanmeldperiode, dan kunt u contact opnemen met de locatie van inschrijving of via de mail info@mariscollege.nl