Aanmeldingsprocedure
brugklas 2020-2021


Een belangrijke en spannende periode breekt aan voor u en uw kind. Indien u, na uw bezoek aan één van onze scholen, uw kind wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar is er een aantal belangrijke regels waar u mee te maken krijgt.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit soms onoverzichtelijk kan zijn. Om u te helpen hebben wij hieronder de procedure en het tijdpad voor u op een rij gezet.


De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2020-2021, zie https://www.bovohaaglanden.nl/voor-oudersuw-kind-aanmelden.

Onderstaand kunt u een filmpje inzake de procedure bekijken

Start- en einddatum aanmelding

Van maandag 3 februari (vanaf 08.00 uur) tot en met vrijdag 14 februari (tot 16.00 uur) kunt u uw kind aanmelden. Via de basisschool ontvangt u een aanmeldformulier en een voorkeurslijst passend bij het advies. U vult het aanmeldformulier en de voorkeurslijst in en levert deze in bij de administratie op de Maris locatie van uw eerste keuze (niet deponeren in de brievenbus). Bij de administratie worden uw gegevens gecontroleerd. Alle aanmeldingen die zijn binnengekomen binnen de aangegeven periode van aanmelding worden in behandeling genomen.

Dit schooljaar doet een 40-tal basisscholen in de regio mee aan een digitale aanmeldprocedure. Indien uw basisschool een van deze scholen is ontvangt u een inlogprocedure.

Let op:

  • Het advies is om minimaal vijf scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Dit mogen verschillende Maris locaties zijn. Voor uw informatie: het Maris college heeft 3 locaties met lwoo onderwijs (Maris Kijkduin, Maris Waldeck en Maris Statenkwartier). Een overzicht van de lwoo scholen in de regio kunt u hier downloaden.
  • Indien het een aanmelding voor Tweetalig onderwijs (tto) op locatie Houtrust betreft wordt er een afspraak met u en uw kind gemaakt voor een motivatiegesprek.

Centrale loting en bericht van plaatsing

De meeste leerlingen worden geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Het kan echter voorkomen dat onze school meer aanmeldingen ontvangen dan we plekken hebben. In dat geval zullen onze voorrangsregels worden toegepast.

Het Maris College hanteert onderstaande voorrangsregels:

  • Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer Maris College de eerste keus is.
  • Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer Maris College de eerste keus is.

Op 25 maart ontvangen alle ouders via BOVO een bericht over of, en op welke school, hun kind is geplaatst. Indien uw kind op één van onze locaties is geplaatst ontvangt u enkele dagen later ook bericht van het Maris College. Bij dit bericht ontvangt u ook het inschrijfformulier van het Maris College.

Kennismakingsgesprek met u en uw kind

In de periode na de meivakantie wordt een kennismakingsgesprek gepland met u en uw kind. U ontvangt hiervoor per brief een uitnodiging of u wordt gebeld door de administratie. U dient tijdens dit gesprek het ingevulde inschrijfformulier van het Maris College in te leveren.

Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Leerlingen ontvangen bij het kennismakingsgesprek informatie over de kennismakingsmiddag. Op een woensdag- of donderdagmiddag aan het eind van dit schooljaar worden de nieuwe leerlingen uitgenodigd om kennis te maken met hun klas en mentor. De leerlingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post en de basisschool van herkomst wordt door ons geïnformeerd.


Mocht u vragen hebben omtrent de aanmeldperiode, dan kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw op de locatie van inschrijving (https://mariscollege.nl/) of via de mail info@mariscollege.nl