Aanmeldingsprocedurebrugklas 2020-2021

Een belangrijke en spannende periode breekt aan voor u en uw kind. Indien u, na uw bezoek aan één van onze scholen, uw kind wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar is er een aantal belangrijke regels waar u mee te maken krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit soms onoverzichtelijk kan zijn. Om u te helpen hebben wij hieronder de procedure en het tijdpad voor u op een rij gezet.

De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2020-2021, zie https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2020-2021-ouders/

Onderstaand kunt u een filmpje inzake de procedure bekijken

Start- en einddatum aanmelding

Van zaterdag 6 februari tot en met vrijdag 19 februari (tot 16.00 uur) kunt u uw kind aanmelden. Via de basisschool ontvangt u een aanmeldformulier en een voorkeurslijst passend bij het advies. U vult het aanmeldformulier en de voorkeurslijst in en levert deze in bij de administratie op de Maris locatie van uw eerste keuze (niet deponeren in de brievenbus). Bij de administratie worden uw gegevens gecontroleerd.

Sommige basisscholen doen mee met digitaal aanmelden. Dit betekent dat u uw kind digitaal kunt aanmelden op de  middelbare school. U hoeft dan niet langs te komen om het formulier in te leveren, maar u krijgt van de basisschool een inlog in de applicatie die door de BOVO gebruikt wordt. Daar kunt u zelf de aanmelding van uw kind inzetten en de voorkeurslijst invullen.

Alle aanmeldingen die zijn binnengekomen binnen de aangegeven periode van aanmelding worden in behandeling genomen.

Let op:

  • Het advies is om minimaal vijf scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Dit mogen verschillende Maris locaties zijn. Voor uw informatie: het Maris College heeft 3 locaties met lwoo onderwijs (Maris Kijkduin, Maris Waldeck en Maris Statenkwartier).
  • Indien het een aanmelding voor Tweetalig onderwijs (tto) op locatie Houtrust betreft, wordt er een afspraak met u en uw kind gemaakt voor een motivatiegesprek.

Centrale loting en bericht van plaatsing

De meeste leerlingen worden geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Het kan echter voorkomen dat onze school meer aanmeldingen ontvangt dan we plekken hebben. In dat geval zullen onze voorrangsregels worden toegepast.

Het Maris College hanteert onderstaande voorrangsregels:

  • Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer een locatie van het  Maris College de eerste keus is.
  • Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer een locatie van het Maris College de eerste keus is.

Op woensdag 31 maart (uiterlijk donderdag 1 april) horen alle ouders via de BOVO op welke school hun kind is geplaatst. Indien dat een van onze locaties betreft, ontvangt u enkele dagen later ook bericht van het Maris College. Bij dit bericht ontvangt u tevens ons inschrijfformulier.

Kennismakingsgesprek met u en uw kind

In de periode na de meivakantie wordt een kennismakingsgesprek gepland met u en uw kind. U ontvangt hiervoor per brief een uitnodiging of u wordt gebeld door de administratie. U dient tijdens dit gesprek het ingevulde inschrijfformulier van het Maris College in te leveren.

Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Leerlingen ontvangen bij het kennismakingsgesprek informatie over de kennismakingsmiddag. Op een woensdag- of donderdagmiddag aan het eind van dit schooljaar worden de nieuwe leerlingen daarvoor uitgenodigd. De leerlingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post en de basisschool van herkomst wordt door ons geïnformeerd.


Mocht u vragen hebben omtrent de aanmeldperiode, dan kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw op de locatie van inschrijving (https://mariscollege.nl/) of via de mail info@mariscollege.nl